Блокиране на тракери и реклами под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Polski Português 简体中文

Освен че не ви следи, Vivaldi ви защитава от тракери и ви дава възможност да блокирате реклами.

Блокер на тракери

Блокерът на тракери не позволява на повсеместните тракери да ви следват в мрежата и да събират вашите лични данни. Когато възможността е разрешена, тракерите се блокират на основата на списъци с известни адреси на тракери и заявките към тези адреси се спират, още преди да бъдат изпратени.


Блокер на реклами

Докато блокира тракери, блокерът на тракери блокира и много от рекламите в сайтовете. Така че блокерът на реклами може да се разглежда като допълнително ниво на защита, което може да използвате, за да блокирате реклами, които блокерът на тракери досега не е блокирал.

Препоръчваме да блокирате тракерите във всички сайтове, а рекламите — само в сайтове, в които те са подвеждащи или пречещи. Тъй като рекламите са голям, ако не и единствен, източник на доход за повечето от тях, помислете дали да не забраните фабрично блокера на реклами, за да подкрепите създателите на съдържание.


Настройки на блокиране

За да промените степента на блокиране за всички сайтове:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Блокер на тракери и реклами > Фабрична степен на блокиране.
 2. Посочете между:
  • Не блокирай;
  • Блокирай тракери; или
  • Блокирай тракери и реклами.

Блокиране по сайт

За да промените степента на блокиране за конкретен сайт, когато сайтът е отворен в показания раздел:

 1. Докоснете бутона бутон с щит на блокер Блокер на съдържание отляво на лентата с адреси.
 2. Посочете между:
  • Не блокирай;
  • Блокирай тракери; или
  • Блокирай тракери и реклами.

Или може да добавяте сайтове към списъка с изключения от дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Блокер на тракери и реклами > Изключения > Организиране на степента на блокиране по сайт:

 1. Докоснете Добави нов домейн.
 2. Въведете препратката към сайта.
 3. Изберете степента на блокиране.
 4. Докоснете Добави нов домейн.

За да промените степента на блокиране на изключенията:

 1. Докоснете сайта в списъка с изключения.
 2. Посочете между:
  • Не блокирай;
  • Блокирай тракери; или
  • Блокирай тракери и реклами.
 3. Докоснете Обнови.

За да премахнете сайт от списъка с изключения:

 1. Докоснете сайта в списъка.
 2. Докоснете Премахни.
  Или променете степента на блокиране във фабричната настройка.

Блокиращи източници

Може да прегледате и управлявате източниците на блокера на тракери и реклами в дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Блокер на тракери и реклами > Източници.

За да разрешите блокиращ източник, поставете отметка пред източник в списъка. Снемете я, за да спрете използването на блокиращия източник.

Добавяне на списъци

Ако блокиращият източник, който искате да използвате като блокер на тракери и реклами, не е в списъка, може да внесете още източници, като:

 1. Докоснете Добави нов източник.
 2. Въведете адрес на блокиращи правила.
 3. Докоснете Внеси.

Скриване на предупреждения за бисквитки

Тъй като Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европа и някои други закони за поверителност на потребителите не позволяват поставянето на бисквитки в браузъра без вашето съгласие, това е първото нещо, което повечето сайтове питат за разрешение от вас след зареждането на страницата. Най-бързият начин е да приемете всичко направо, което винаги обслужва интересите на сайта, а не на потребителя. Другият начин е да управлявате предпочитанията и да забраните настройките за употреба на данните отведнъж, ако имате късмет, или да ги разрешавате едни по едни, ако сайтът пожелае да направи нещата особено тромави.
Vivaldi предлага трети начин, като включва два блокиращи списъка към блокера на реклами, които скриват досадните бисквитени банери и диалози в повечето сайтове. За да ги разрешите:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Блокер на тракери и реклами.
 2. Разрешете Блокирай тракери и реклами.
 3. Преминете към Източници > Организирай блокиращите реклама източници.
 4. Разрешете „Премахвай предупреждения за бисквитки (Easylist Cookie List)“ и „Премахвай предупреждения за бисквитки (I don’t care about cookies)“.

Ако само искате да скриете предупрежденията за бисквитки, без да блокирате рекламите, забранете другите блокиращи източници.

Моля, обърнете внимание, че не всички бисквитки се използват за създаване на поведенчески профили на потребителите. Някои от тях са необходими за работата на сайта. Когато сайтът, който разглеждате, не изглежда или не работи както трябва, моля, забранете блокерите. Може да направите това по сайт от меню Блокер на съдържание в лентата с адреси.