Настройки във Vivaldi под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Polski Português 简体中文

Променете настройките на Vivaldi под iOS в Настройки. За допълнителни сведения щракнете върху препратките (синият подчертан текст).

За да получите достъп до Настройки във версията на Vivaldi под iOS:

 1. Докоснете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi в лентата с адреси; и
 2. Изберете  Настройки.

От там:

 • Получавате достъп до настройките на Свер.
 • Преглеждате пароли и редактирате настройките на паролите.
 • Въвеждате и редактирате начини на плащане и адреси.
 • Нагласявате облика със светла или тъмна тема и фоновата картина на пусковата решетка.
 • Разрешавате лентата с раздели и посочвате мястото на лентата с адреси.
 • Променяте размера на номераторите в пусковата решетка.
 • Посочвате икона на приложението Vivaldi за началния екран и библиотеката с приложения.
 • Преглеждате настройките на поверителност и сигурност и изчиствате данните на сърфиране.
 • Проверявате настройките на блокера на тракери и реклами.
 • Преглеждате и редактирате настройките на съдържанието.
 • Показвате сведения за текущата версия на Vivaldi.