Интерфейс на браузъра под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Polski Português 简体中文

Подобно на настолния браузър, Vivaldi под iOS има уникален потребителски интерфейс.

Лента с раздели

В лентата с раздели може да видите всички отворени раздели, точно както на настолен компютър. Ако имате много отворени раздели, плъзнете наляво или надясно по лентата с раздели, за да видите останалите раздели.

За да разрешите/забраните лентата с раздели:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Раздели.
 2. Включете/изключете Покажи лентата с раздели.

За да преместите лентата с раздели заедно с лентата с адреси отдолу на екрана:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Раздели.
 2. Изберете отдолу за място на лентата с адреси.

Лента с адреси

 • Сведения на сайта — проверка на защитата на съединението и достъп до Настройки на сайта.
 • Адресно поле и поле за търсене — пишете препратката, която искате да посетите, или търсено понятие, което искате да намерите.
 • Презареждане на страницата — ако сте превъртели твърде надолу и плъзгането надолу за презареждане е непосилно, може да докоснете бутона за презареждане.
 •  Блокер на съдържание — променяте степента на блокиране на тракери и реклами за сайта.
 •  Меню на Vivaldi — достъп до настройки, като Отметни страницата, Настройки и много други с докосване на логото на Vivaldi.

За да преместите лентата с адреси отдолу на екрана:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Раздели.
 2. Изберете отдолу за място на лентата с адреси.

Когато премествате лентата с адреси отдолу, препоръчваме да обърнете реда, в който се показват предложенията при търсене, и да държите най-уместното предложение най-близо до лентата с адреси.

За да обърнете реда на предложенията:

 1. Преминете към  меню на Vivaldi > Настройки > Раздели.
 2. Уверете се, че сте избрали отдолу за място на лентата с адреси.
 3. В Предложения при търсене разрешете Обърни реда на предложенията.

Долна лента с инструменти

Когато преместите лентата с адреси отдолу, в долната част на екрана ще се появят две ленти с инструменти. В случай че сте разрешили лентата с раздели, отдолу на екрана лентата с раздели ще замени долната лента с инструменти.

В пейзажен режим и на по-големи екрани, например на iPad, всички икони на долната лента с инструменти се преместват в лента с адреси.

Vivaldi под iOS в пейзажен режим на iPad.