Раздели под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Управлението на всички раздели в мобилната версия на Vivaldi е също толкова лесно и ефикасно, колкото и в настолната версия.

Превключвач на раздели

За да видите разделите в превключвача на раздели, докоснете бутона  Превключвач на раздели в долния десен ъгъл. Цифрата върху бутона на превключвача на раздели показва колко отворени раздели имате.

Плъзнете надясно/наляво, за да видите частните раздели, сверените раздели и последно затворените раздели.

Показаният раздел ще бъде показан с рамка около изгледа на раздела. Докоснете изгледа, за да превключите към избрания раздел.

Превключвач на раздели във Vivaldi под iOS.

Лента с раздели

Vivaldi под iOS идва с лента с раздели, позната от настолния браузър. За да разрешите/забраните лентата с раздели:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки.
 2. Докоснете Настолни раздели.

Отваряне на раздели

Вариант 1

 1. Отворете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi отдясно на лентата с адреси.
 2. Изберете Създай раздел.

Вариант 2

 1. Отворете превключвача на раздели.
 2. Докоснете бутона отдолу на екрана.

Вариант 3

 1. Докато разглеждате страница или номератор, натиснете продължително бутона Превключвач на раздели, докато се отвори контекстното меню.
 2. Изберете Създай раздел или Отвори в частен режим.

Вариант 4

В лентата с раздели докоснете бутона  Създай раздел отдясно.

Вариант 5

Когато Vivaldi не е отворен:

 1. Натиснете продължително бутона на приложението на началния екран или иконата за стартиране на приложения, докато се отвори контекстното меню.
 2. Изберете Ново търсене или Частно търсене.

Отваряне на препратки в нови раздели

За да отворите препратка от сайт в нов раздел:

 1. Натиснете продължително върху препратката.
 2. From the context menu select:
  • Отвори в нов раздел;
  • Отвори в нов фонов раздел;
  • Отвори в частен режим.

Превключване на раздели

Вариант 1

Плъзнете наляво или надясно, когато пръстът е върху лентата с адреси или долната лента с инструменти, за да преминете към следващия или предишния раздел.

Вариант 2

 1. Отворете превключвача на раздели.
 2. Докоснете изгледа на раздела, които искате да отворите.

Вариант 3

В случай че сте разрешили лентата с раздели в дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки, превключвайте разделите, като докоснете раздела в лентата с раздели.


Закачени раздели

Може да държите най-важните раздели на леснодостъпно място в превключвача на раздели, като ги закачите.

За да закачите раздел:

 1. Отворете превключвача на раздели.
 2. Натиснете продължително върху изгледа на раздела.
 3. Изберете Закачи раздела.

Закачените раздели ще се покажат близо до долната част на екрана в превключвача на раздели и ще бъдат първите раздели отляво в лентата с раздели.


Затваряне на раздели

Вариант 1

 1. Отворете превключвача на раздели.
 2. Докоснете бутона  Затвори раздела в горния десен ъгъл на изгледа на раздела, който искате да затворите.

Вариант 2

 1. Докато разглеждате страница или номератор, натиснете продължително бутона Превключвач на раздели, докато се отвори контекстното меню.
 2. Изберете Затвори раздела.

Вариант 3

В лентата с раздели докоснете бутона  Затвори раздела върху раздела, който искате да затворите.

Затваряне на всички раздели

 • Отворете превключвача на раздели.
 • Докоснете Редактирай в долния десен ъгъл.
 • Изберете Затвори всички раздели.

Последно затворени раздели

За да отворите последно затворен раздел:

 • Отворете превключвача на раздели.
 • Плъзнете към Последно затворени раздели или докоснете иконата икона-с-кошче-на-раздели Затворени раздели.
 • Докоснете записа, който искате да върнете.

Пренареждане на раздели

За да промените реда на отворените раздели в превключвача на раздели:

 1. Натиснете продължително върху раздел, който искате да преместите.
 2. Влачете и пуснете раздела на новото му място.

В лентата с раздели докоснете продължително върху раздел и го влачете наляво или надясно.


Сверяване на раздели

В третия раздел на превключвача на раздели — Отдалечени сесии — са изброени всички раздели, отворени на други ваши устройства и които сте сверили от същия профил във Vivaldi.

Когато отворите раздел от Сверени раздели, той ще се отвори локално и ще се покаже в списъка с другите раздели.

За да научите как да сверявате отдалечени сесии, разгледайте помощните страници за мобилно сверяване и настолно сверяване.


Частни раздели

Когато сърфирате, използвайки частен раздел, Vivaldi свежда до минимум това, което се съхранява локално в телефона, така че след затваряне на всички раздели за частно сърфиране да останат много малко следи от това, което сте разглеждали.

Отваряне на частни раздели

Вариант 1

 • Отворете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi отдясно на лентата с адреси.
 • Изберете Създай частен раздел.

Вариант 2

 • Отворете превключвача на раздели.
 • Плъзнете към Частни раздели.
 • Докоснете бутона + по средата на долната лента с инструменти.

Вариант 3

 • Докато разглеждате страница или номератор, натиснете продължително бутона Превключвач на раздели, докато се отвори контекстното меню.
 • Изберете Отвори в частен режим.

Затваряне на частни раздели

 1. Отворете превключвача на раздели.
 2. Докоснете Затвори раздела в горния десен ъгъл на изгледа на раздела.

В лентата с раздели докоснете бутона  Затвори раздела върху раздела, който искате да затворите.

Затваряне на всички частни раздели

Вариант 1

 1. Отворете превключвача на раздели.
 2. Плъзнете към Частни раздели.
 3. Докоснете Редактирай в долния десен ъгъл.
 4. Изберете Затвори всички раздели.