Отметки под Android

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Polski Português Português 简体中文

Добавете предпочитаните и често посещавани сайтове в отметки, за да имате по-бърз достъп до тях.


Достъп до отметките

За да прегледате своите отметки, докоснете бутона Чекмедже в долния ляв ъгъл на прозореца, за да отворите панел Отметки.

За да търсите отметки, докоснете бутона Търсене отляво на долната лента с инструменти.

За да отворите отметка в показания раздел, просто я докоснете. За да отворите отметка в нов или частен раздел:

 1. Натиснете продължително върху отметката;
 2. Докоснете насложеното меню в горния десен ъгъл;
 3. Изберете Отвори в нов раздел или Отвори в частен раздел.

Добавяне на отметки

В мобилния Vivaldi има множество начини за добавяне на нова отметка.

Вариант 1

За да добавите отворена страница към отметките, докоснете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Отметни страницата. В долната част на екрана ще се появи известие, което ще ви съобщи в коя папка е записана отметката. Ако желаете да промените папката, заглавието, описанието и/или псевдонима, докоснете Редактирай.

Вариант 2

 1. Преминете към пусковата решетка;
 2. Докоснете бутона Добави нов номератор в края на вашите номератори;
  Натиснете продължително върху бутона Добави нов номератор и изберете Добави папка към номератора, за да добавите нова папка към номератора;
 3. Въведете поне адрес и заглавие на новата отметка.

Отметката ще бъде записана в същата папка на номератора.

Вариант 3

 1. Отворете панел Отметки
 2. Докоснете бутона Добави отметка в долния десен ъгъл, за да добавите нова отметка.

Новата отметка ще бъде записана в текущо отворената папка в панел Отметки.


Редактиране на отметки

За да редактирате единична отметка или папка, намерете я в панел Отметки и натиснете продължително върху нея, докато фавиконата на отметката/иконата на папката не се смени със знак на отметка и не се появи ново меню. Докоснете бутона Редактирай, за да редактирате отметката. Или, докато отметнатата страница е отворена в показания раздел, отворете меню на Vivaldi и изберете Редактирай отметката.

За да преместите отметки:

 1. Натиснете продължително върху тези, които искате да преместите;
 2. Докоснете бутона Премести;
 3. Изберете или създайте нова целева папка.

За да редактирате отметка от номератор в пусковата решетка:

 1. Натиснете продължително върху отметката;
 2. Изберете Редактирай номератора от контекстното меню.

Подреждане на отметки

За да промените начина на подреждане на отметките:

 1. Отворете панел Отметки
 2. Докоснете бутона за подреждане в горната лента с инструменти;
 3. Изберете подреждане:
  • по добавяне;
  • по заглавие;
  • по адрес;
  • по псевдоним;
  • по описание;
  • по дата.
 4. Допълнително, ако докоснете отново избраната настройка, ще обърнете реда на подреждане.

Всички папки с отметки ще бъдат подредени по същото правило.

Пренареждане на отметки

За да пренаредите отметките:

 1. Отворете панел Отметки
 2. Натиснете продължително върху отметката, която искате да пренаредите, докато фавиконата на отметката/иконата на папката не се смени със знак на отметка;
 3. Натиснете бутона  Пренареди и влачете отметките една по една до новото им място в списъка с отметки;
 4. Отменете избирането на отметките, като докоснете отметката пред заглавието на отметката.

За съжаление не е възможно да пренареждате по добавяне при разрешени настройки на достъпност под Android.


Отметка по псевдоним

Отметка по псевдоним позволява по-бързо отваряне на отметките от адресното поле. Вместо да набирате адреса, може просто да въведете кратък псевдоним, за да отворите отметнатата страница.

За да дадете псевдоним на отметка:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Отворете папката, съдържаща отметката, на която искате да дадете псевдоним.
 3. Натиснете продължително върху отметката.
 4. Изберете Редактирай отметката.
 5. Въведете псевдонима.
 6. Докоснете Готово, за да запишете промените.

Сверяване на отметки

За да получите достъп до своите отметки от компютъра в телефона и обратно, използвайте Свер с един и същ профил във Vivaldi и в мобилния и в настолния браузър.


Изтриване на отметки

За да изтриете отметка:

 1. Натиснете продължително върху отметка, множество отметки или папка с отметки в панел Отметки;
 2. Докоснете бутона Изтрий, за да премахнете отметката.

За да изтриете отметка от номератора:

 1. Натиснете продължително върху номератора;
 2. Изберете Изтрий от контекстното меню.

Възстановяване на изтрити отметки

Когато изтриете отметка, тя се премества в специална папка, от която при нужда може да възстановите изтритите отметки.

За да възстановите отметка:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете бутона бутон за връщане в историята Назад в горния ляв ъгъл, за да излезете от папка Отметки;
 3. Отворете папка Кошче;
 4. Натиснете продължително върху отметката, която искате да възстановите;
 5. Докоснете бутона Премести;
 6. Изберете или създайте нова целева папка.

Премахване на изтрити отметки

За да изпразните кошчето с изтрити отметки:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете бутона Назад в горния ляв ъгъл, за да излезете от папка Отметки;
 3. Отворете папка Кошче;
 4. Докоснете Изпразни кошчето в долния десен ъгъл.

Номератори

Повече за отметките в пусковата решетка и номераторите под Android, разгледайте помощната страница тук.


Внасяне на отметки

За да внесете отметки от Vivaldi в друго устройство, например настолен компютър, използвайте възможността за сверяване с един и същ профил на двете устройства.

За съжаление не е възможно да внесете отметки направо от друго приложение браузър на устройство под Android. Ако използвате настолна версия на другия браузър и сте сверили данните, може да внесете отметките от изходния браузър в настолния Vivaldi и след това да ги сверите с вашето мобилно устройство.