Отметки под Android

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Polski Português Português 简体中文

Добавете предпочитаните и често посещавани сайтове в отметки, за да имате по-бърз достъп до тях.


Достъп до отметките

За да прегледате своите отметки, докоснете бутона Чекмедже в долния ляв ъгъл на прозореца, за да отворите панел Отметки.

За да търсите отметки, докоснете бутона Търсене отляво на долната лента с инструменти.

За да отворите отметка в показания раздел, просто я докоснете. За да отворите отметка в нов или частен раздел:

 1. Натиснете продължително върху отметката;
 2. Докоснете насложеното меню в горния десен ъгъл;
 3. Изберете Отвори в нов раздел или Отвори в частен раздел.

Добавяне на отметки

В мобилния Vivaldi има множество начини за добавяне на нова отметка.

Вариант 1

За да добавите отворена страница към отметките, докоснете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Отметни страницата. В долната част на екрана ще се появи известие, което ще ви съобщи в коя папка е записана отметката. Ако желаете да промените папката, заглавието, описанието и/или псевдонима, докоснете Редактирай.

Вариант 2

 1. Преминете към пусковата решетка;
 2. Докоснете бутона Добави нов номератор в края на вашите номератори;
  Натиснете продължително върху бутона Добави нов номератор и изберете Добави папка към номератора, за да добавите нова папка към номератора;
 3. Въведете поне адрес и заглавие на новата отметка.

Отметката ще бъде записана в същата папка на номератора.

Вариант 3

 1. Отворете панел Отметки
 2. Докоснете бутона Добави отметка в долния десен ъгъл, за да добавите нова отметка.

Новата отметка ще бъде записана в текущо отворената папка в панел Отметки.


Редактиране на отметки

За да редактирате единична отметка или папка, намерете я в панел Отметки и натиснете продължително върху нея, докато фавиконата на отметката/иконата на папката не се смени със знак на отметка и не се появи ново меню. Докоснете бутона Редактирай, за да редактирате отметката. Или, докато отметнатата страница е отворена в показания раздел, отворете меню на Vivaldi и изберете Редактирай отметката.

За да преместите отметки:

 1. Натиснете продължително върху тези, които искате да преместите;
 2. Докоснете бутона Премести;
 3. Изберете или създайте нова целева папка.

За да редактирате отметка от номератор в пусковата решетка:

 1. Натиснете продължително върху отметката;
 2. Изберете Редактирай номератора от контекстното меню.

Подреждане на отметки

За да промените начина на подреждане на отметките:

 1. Отворете панел Отметки
 2. Докоснете бутона за подреждане в горната лента с инструменти;
 3. Изберете подреждане по:
  1. добавяне;
  2. заглавие;
  3. адрес;
  4. псевдоним;
  5. описание.

Всички папки с отметки ще бъдат подредени по същото правило.

Пренареждане на отметки

За да пренаредите отметките:

 1. Отворете панел Отметки
 2. Натиснете продължително върху отметката, която искате да пренаредите, докато фавиконата на отметката/иконата на папката не се смени със знак на отметка;
 3. Натиснете бутона  Пренареди и влачете отметките една по една до новото им място в списъка с отметки;
 4. Отменете избирането на отметките, като докоснете отметката пред заглавието на отметката.

За съжаление не е възможно да пренареждате по добавяне при разрешени настройки на достъпност под Android.


Сверяване на отметки

За да получите достъп до своите отметки от компютъра в телефона и обратно, използвайте Свер с един и същ профил във Vivaldi и в мобилния и в настолния браузър.


Изтриване на отметки

За да изтриете отметка:

 1. Натиснете продължително върху отметка, множество отметки или папка с отметки в панел Отметки;
 2. Докоснете бутона Изтрий, за да премахнете отметката.

За да изтриете отметка от номератора:

 1. Натиснете продължително върху номератора;
 2. Изберете Изтрий от контекстното меню.

Възстановяване на изтрити отметки

Когато изтриете отметка, тя се премества в специална папка, от която при нужда може да възстановите изтритите отметки.

За да възстановите отметка:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете бутона бутон за връщане в историята Назад в горния ляв ъгъл, за да излезете от папка Отметки;
 3. Отворете папка Кошче;
 4. Натиснете продължително върху отметката, която искате да възстановите;
 5. Докоснете бутона Премести;
 6. Изберете или създайте нова целева папка.

Премахване на изтрити отметки

За да изпразните кошчето с изтрити отметки:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете бутона Назад в горния ляв ъгъл, за да излезете от папка Отметки;
 3. Отворете папка Кошче;
 4. Докоснете Изпразни кошчето в долния десен ъгъл.

Номератори

Повече за отметките в пусковата решетка и номераторите под Android, разгледайте помощната страница тук.


Внасяне на отметки

За да внесете отметки от Vivaldi в друго устройство, например настолен компютър, използвайте възможността за сверяване с един и същ профил на двете устройства.

За съжаление не е възможно да внесете отметки направо от друго приложение браузър на устройство под Android. Ако използвате настолна версия на другия браузър и сте сверили данните, може да внесете отметките от изходния браузър в настолния Vivaldi и след това да ги сверите с вашето мобилно устройство.

Беше ли полезна страницата?