Търсене в мрежата с Vivaldi под Android

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Polski Português Português 简体中文

За да търсите във версията на Vivaldi за Android, докоснете бутона Търсене в пусковата решетка или докоснете направо лентата с адреси и започнете да пишете търсеното понятие.

За да търсите, като използвате предварително инсталирана търсачка, различна от основната, въведете псевдонима на търсачката (проверете списъка с налични търсачки по-долу), последван от интервал, и след това напишете търсеното понятие. След като докоснете интервал логото на избраната търсачка ще се появи в лентата с адреси.


Промяна на основната търсачка

Vivaldi под Android идва с няколко търсачки. Може да посочите коя от тях да се използва като основна.

За да промените основната търсачка:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi >Настройки > Общи > Търсачка > Обикновен раздел.
 2. Докоснете търсачката, която искате да зададете като основна.
 3. Излезте от настройката със стрелка назад.

За да направите частното сърфиране още по-частно, може да зададете различна основна търсачка за“>частни раздели.

За да промените основната търсачка за частни раздели:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi >Настройки > Общи > Търсачка > Частен раздел.
 2. Докоснете търсачката, която искате да зададете за използване като основна в частните раздели.
 3. Излезте от настройката със стрелка назад.

Превключване на търсачки

За да търсите, като използвате предварително инсталирана търсачка, различна от основната:

Вариант 1

 1. Докоснете адресното поле или бутона за търсене в пусковата решетка, за да започнете търсенето.
 2. Въведете еднобуквения псевдоним на търсачката (проверете списъка с налични търсачки по-долу).
 3. Поставете интервал след псевдонима.
 4. Напишете търсеното понятие.

След като докоснете интервал логото на избраната търсачка ще се появи в лентата с адреси.

Ако се случва така, че случайно превключвате търсачките, например защото изразите на вашия език често започват с единична буква, може да забраните превключването на търсачките с въвеждане на буква, съвпадаща с някоя от търсачките.

За да забраните псевдонимите на търсачките:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Общи > Настройки на търсачката.
 2. Изключете Разреши търсачка по псевдоним.

Вариант 2

Първо разрешете предложенията при търсене:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Общи > Настройки на търсачката.
 2. Включете Показвай предложения.

За да търсите:

 1. Докоснете адресното поле или бутона за търсене в пусковата решетка, за да започнете търсенето.
 2. Докоснете иконата на търсачката, с която искате да търсите.

Налични търсачки

 • Bing [b] — за търсене в мрежата чрез Microsoft Bing.
 • Yahoo [y] — за търсене в мрежата чрез Yahoo.
 • StartPage [s] — поверителен начин за търсене чрез Google.
 • DuckDuckGo [d] — търсачка, която не следи потребителите.
 • Ecosia [e] — търсачка, която засажда дървета.
 • Wikipedia [w] — за търсене в безплатната онлайн енциклопедия Wikipedia.
 • Google [g]— за търсене в мрежата чрез Google.
 • You.com [u] — търсачката, която е във ваш контрол. Фабрично налична в избрани държави.

Предложения при търсене

За да разрешите/забраните предложенията при търсене:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Общи > Настройки на търсачката.
 2. Докоснете Позволи предложения през адресното поле.

Имайте предвид, че разрешаването на предложения при търсене позволява на търсачката да вижда какво пишете, дори ако не извършвате търсене. Може да прочетете повече за предложенията при търсене в нашия блог.

Ако сте преместили лентата с адреси отдолу, може също така да обърнете реда на предложенията в списъка, който се появява, докато пишете. По този начин най-подходящите предложения ще са в долната част на списъка, най-близо до лентата с адреси.

За да разрешите обръщане на реда на предложенията:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Облик.
 2. Разрешете Обърни реда на предложенията.

Търсене от сайт

За да търсите дума или израз, които сте намерили в сайт:

 1. Осветете търсеното понятие, като натиснете върху думата/израза.
 2. В менюто, което се появява, докоснете насложеното меню захват за превключване на разширенията.
 3. Изберете Уебтърсене.

Търсенето ще се извърши с основната търсачка.


Изпълним модул за търсене

За да започнете търсене във Vivaldi от началния екран, добавете към него изпълним модул за търсене на Vivaldi, като:

 1. Натиснете продължително върху празна област на началния екран.
 2. Изберете Изпълними модули.
 3. Намерете Търсене във Vivaldi в списъка.
 4. Натиснете продължително върху изпълнимия модул и го влачете към началния екран.
Изпълним модул за търсене

Добавяне на собствени търсачки

За съжаление не е възможно да добавяте собствени търсачки във версията на Vivaldi за Android, но може да използвате Свер, за да сверите търсачките, в т.ч. собствените, с настолната версия на Vivaldi.