Основно меню на Vivaldi под Android

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Основното меню на Vivaldi под Android дава достъп до повечето ключови възможности и инструменти на Vivaldi.

Достъп до основното меню

Независимо дали ползвате браузъра на малкия екран на телефона, на големия екран на таблета или на контролното табло в автомобила, менюто винаги е достъпно отдясно на лентата с адреси. Просто докоснете логото на Vivaldi, за да го отворите. Настройките, налични в менюто, зависят от това дали е отворена страница или пусковата решетка на браузъра.

За да затворите менюто, докоснете възможността, която искате да използвате, или област извън менюто.


Нагласяване на менюто

На по-малките екрани в основното меню има лента на менюто с 5-те най-важни настройки. На по-големите екрани има повече място, така че лентата на менюто отсъства при таблети и подобни. Тъй като значението се определя от лицето, използващо браузъра, може да нагласите лентата на менюто така, че да отговаря на вашите нужди.

За да нагласите менюто:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Настройки > Общи > Настройки на менюто.
  2. Посочете един от двата набора или създайте собствено меню.

За да сглобите собствено оформление на лентата на менюто:

  1. В настройките на Оформление на основното меню изберете третия вариант — Собствено оформление.
  2. Преместете елементите на менюто, които искате да виждате в лентата на менюто, на първите 5 места в списъка.
    За да пренаредите елементите на менюто, натиснете продължително върху елемент, който искате да преместите, и го влачете до желаното място.