Настройки на увеличаване при мобилни устройства

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски 简体中文

Мобилните устройства, като смартфони и таблети, имат по-малки екрани от лаптопите и настолните компютри. Това означава, че елементите на потребителския интерфейс и съдържанието са много по-дребни и това може да затрудни сърфирането на мобилни устройства. За щастие Vivaldi под Android идва с няколко настройки на увеличаване, които може да регулирате, за да намалите натоварването на очите.

Приближаване в страници

Промяна на фабричната степен на увеличаване:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Настройки > Страници > Достъпност > Увеличаване.
  2. Преместете плъзгача, за да направите текста и картините в сайтовете по-дребни или по-едри.

Добавете настройка за увеличаване по сайт в основното меню:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Настройки > Страници > Достъпност.
  2. Разрешете Покажи увеличаване в основното меню.

След като излезете от Настройки, ще откриете нов елемент с име Фабрично увеличаване в основното меню на Vivaldi, който позволява да регулирате степента на увеличаване на отворения в момента сайт. Степента на увеличаване ще се запази, когато отворите същия сайт в други раздели.

Някои сайтове ще искат да попречат да променяте степента на увеличаване. За да продължите да приближавате и отдалечавате, разрешете Увеличавай принудително в настройките на достъпност.

Промяна на степента на увеличаване на потребителския интерфейс

За да промените размера на интерфейса в лентите с инструменти (лента с адреси, лента с раздели и т.н.), чекмеджето и настройките:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Настройки > Страници > Достъпност > Увеличаване на интерфейса.
  2. Преместете плъзгача, за да намалите или увеличите потребителския интерфейс.
Два телефона. Единият показва настройка за увеличаване на потребителския интерфейс в настройките на достъпност. Другият показва потребителския интерфейс с увеличена степен на увеличаване.