Купове с раздели под Android

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Português 简体中文

Куповете с раздели позволяват да обедините множество раздели в мястото, заемано от единичен раздел, така че претрупването във вашия превключвач на раздели да намалее.

Разрешаване на скупчването

За да разрешите скупчването:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Раздели;
 2. Включете Разреши скупчването.

Изключете същата настройка, за да забраните скупчването.


Създаване на купове с раздели

За да създадете куп с раздели от отворени раздели:

 1. Отворете превключвача на раздели;
 2. Натиснете продължително върху раздел;
 3. Влачете раздел над друг раздел, с който искате да го обедините;
 4. Пуснете го, за да създадете новия куп.

За да създадете нов куп с раздели от показания раздел и препратка, отворена в нов раздел от показания раздел:

 1. Натиснете продължително препратката, за да отворите контекстното меню;
 2. Изберете Отвори в нов куп.

Използвайте горната настройка и когато показаният раздел вече е в куп с раздели и искате да отворите препратка от показания раздел в нов раздел в същия куп.

За да създадете нов куп с раздели от лентата с раздели:

 1. Отворете раздела, който искате да включите в купа, като показан раздел.
 2. Натиснете продължително бутона Отвори нов раздел отдясно на лентата с раздели.
 3. Изберете Създай куп.

Преглед и превключване на раздели

На картината по-долу може да видите превключвача на раздели с 2 купа с раздели на горния ред и обикновени раздели под него. Докоснете купа с раздели, за да прегледате обединените раздели и да отворите този, който искате да разгледате.

Отворен превключвач на раздели във Vivaldi под Android с показани купове с раздели и раздели.

Независимо от конфигурацията, може да получите достъп до всички раздели от превключвача на раздели. Когато лентата с раздели е разрешена, може да получите достъп до тях и от нея.

Лента на купа с раздели

В случай че сте забранили лентата с раздели, когато разглеждате някой от обединените раздели, точно над долната лента с инструменти ще се появи лентата на купа с раздели.

Докоснете фавиконите на страниците в лентата, за да превключите разделите. Докоснете стрелката, сочеща нагоре, отляво, за да прегледате разделите в купа. За да отворите нов раздел в купа, докоснете бутона Отвори нов раздел отдясно на лентата с инструменти.

Двуредни купове с раздели

Когато лентата с раздели е разрешена, обединените раздели ще се показват на второто ниво в нея, точно както на настолен компютър. Второто ниво ще се показва само когато един от скупчените раздели е показаният раздел.


Добавяне на раздели към куп с раздели

За да добавите още раздели към купа с раздели:

Вариант 1

 1. Отворете превключвача на раздели;
 2. Натиснете продължително върху раздел;
 3. Влачете го върху съществуващ куп с раздели;
 4. Пуснете раздела, за да го добавите към купа.

Вариант 2

 1. Отворете превключвача на раздели;
 2. Докоснете купа, за да прегледате разделите в него;
 3. Докоснете + в горния десен ъгъл на прозореца на купа с раздели, за да отворите нов раздел;
 4. Преминете към страницата, която искате да разгледате.

Вариант 3

 1. За да покажете втория ред в лентата с раздели преминете към раздел от купа с раздели.
 2. Докоснете бутона Отвори нов раздел отдясно във втория ред на лентата с раздели.

Преименуване на купове с раздели

За да дадете на куповете с раздели уникални имена:

Вариант 1

 1. Отворете превключвача на раздели.
 2. Намерете купа с раздели, който искате да преименувате и го докоснете.
 3. В изгледа на купа с раздели да докоснете текущото название „# раздела“.
 4. Да напишете новото название.
 5. Да докоснете Enter от клавиатурата.
Изглед на куп с раздели с осветено название на купа с раздели.

Вариант 2

Когато сте разрешили лентата с раздели, може:

 1. Натиснете продължително върху купа с раздели и изберете Редактирай купа.
 2. В изгледа на купа с раздели да докоснете текущото название „# раздела“.
 3. Да напишете новото название.
 4. Да докоснете Enter от клавиатурата.

За да премахнете названието, отворете изгледа на купа с раздели отново и премахнете названието.


Пренареждане на раздели в купа

За да промените реда на разделите в купа:

 1. Отворете превключвача на раздели;
 2. Докоснете купа, за да прегледате разделите в него;
 3. Натиснете продължително върху раздел;
 4. Влачете и пуснете раздела на желаното място в купа.

Изваждане на раздели от куп с раздели

За да извадите раздел от куп с раздели:

 1. Отворете превключвача на раздели;
 2. Докоснете купа, за да прегледате разделите в него;
 3. Натиснете продължително върху раздел;
 4. Влачете го върху Извади от купа, който ще се появи отдолу на прозореца на купа с раздели.

За да извадите множество раздели наведнъж:

 1. Отворете превключвача на раздели;
 2. Докоснете купа, за да прегледате разделите в него;
 3. Докоснете бутона на  менюто в горния десен ъгъл и докоснете разделите, които искате да извадите от купа.
 4. Докоснете Извади от купа в горния десен ъгъл.
Изглед на куп с раздели с избрани 2 раздела за изваждане от купа

Затваряне на куп с раздели

За да затворите всички раздели в купа:

 1. Отворете превключвача на раздели;
 2. Докоснете бутона Затвори раздела в горния десен ъгъл на изгледа на купа.

За да затворите единичен раздел в куп с раздели чрез превключвача на раздели:

 • Докоснете Затвори раздела в горния десен ъгъл на изгледа на раздела.
 • Ако сте разрешили Затваряй раздела с плъзгане в Настройки, плъзнете раздела наляво или надясно, за да го затворите.

Вижте още варианти за затваряне на разделите в помощната статия Раздели под Android.