Интерфейс на браузъра под Android

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Polski 简体中文

Подобно на настолния браузър, Vivaldi под Android има уникален потребителски интерфейс.

Лента с раздели

В лентата с раздели може да видите всички отворени раздели, точно както на настолен компютър. Ако имате много отворени раздели, плъзнете наляво или надясно по лентата с раздели, за да видите останалите раздели.

За да разрешите/забраните лентата с раздели:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Раздели;
 2. Включете/изключете Покажи лентата с раздели.
Лента с раздели с отворени няколко раздела и двуреден куп с раздели.

За да преместите лентата с раздели заедно с лентата с адреси отдолу на екрана:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Облик;
 2. Включете/изключете Покажи лентата с адреси отдолу.

За да се поберат повече раздели в лентата с раздели, покажете отворените сайтове само с фавикони:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Раздели;
 2. Включете Показвай разделите с фавикона.

Фабрично бутонът за затваряне на раздела в лентата с раздели е скрит при фоновите раздели. За да покажете бутон за затваряне към всички раздели:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Раздели;
 2. Включете Показвай бутон Х към фоновите раздели.
Лента с раздели с разрешени бутони за затваряне към фоновите раздели.

Лента с адреси

 • Сведения на сайта — проверка на защитата на съединението и достъп до Настройки на сайта.
 • Адресно поле и поле за търсене — пишете препратката, която искате да посетите, или търсено понятие, което искате да намерите.
 • Презареждане на страницата — ако сте превъртели твърде надолу и плъзгането надолу за презареждане е непосилно, може да докоснете бутона за презареждане.
 • Блокер на съдържание — промяна на степента на блокиране на тракери и реклами за сайта.
 • Меню на Vivaldi — достъп до настройки, като Отметни страницата, Прихвани страницата, Настройки и много други с докосване на логото на Vivaldi.
Vivaldi под Android

За да преместите лентата с адреси отдолу на екрана:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Облик;
 2. Включете/изключете Покажи лентата с адреси отдолу.

Долна лента с инструменти

Иконите в лентата с инструменти отдолу ще се променят, когато преглеждате чекмеджето или превключвача на раздели, за да предоставят допълнителни настройки.

Ако сте преместили лентата с адреси отдолу на екрана, бутоните на лентата с инструменти отдолу ще бъдат обединени с тези на лентата с адреси. Поради ограниченото място някои от бутоните ще бъдат преместени в дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi. Въпреки това може да разрешите бутона Решетка от  меню на Vivaldi > Настройки > Облик > Показвай икона на решетката в лентата с адреси.

В пейзажен режим и на по-големи екрани, например на таблети, всички икони на лента с инструменти отдолу се преместват в лента с инструменти отгоре.

Vivaldi Android в пейзажен режим с всички бутони и лента с инструменти отгоре

Постоянно показване на контролите

Когато превъртате надолу в дадена страница, лентите с инструменти се скриват автоматично, за да се освободи място на екрана. Когато превъртите страницата нагоре, лентите с инструменти ще се покажат отново.

Ако желаете лентите с инструменти да се виждат винаги:

 1. Преминете към  меню на Vivaldi > Настройки > Облик;
 2. Включете Показвай лентите при превъртане.

Тема

За да нагласите цветовете на браузъра, отворете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Облик > Теми и направете нужните промени.

Тъмен облик в страниците

Ако освен потребителския интерфейс на приложението желаете да разглеждате и сайтовете в тъмен облик, разрешете Тъмен облик в страниците от настройките на темата.

В случай че някои сайтове не изглеждат добре в принудителния тъмен облик, може да го изключите за конкретния сайт от дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Тъмна тема.