Теми във Vivaldi под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Polski Português 简体中文

Настолният Vivaldi е познат с множеството настройки за нагласяване и много от тях пренесохме и във Vivaldi под iOS.

За да промените темата на браузъра във Vivaldi под iOS:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivald меню на Vivaldi > Настройки > Облик и тема > Тема на браузъра.
 2. Посочете между:
  • от iOS;
  • Светла тема;
  • Тъмна тема.

Ако посочите светлата тема, лентите с инструменти на браузъра ще пригодят своите открояващи цветове според цветовете на сайта.

3 различни сайта с 3 различни открояващи цвята.

Открояващ цвят

Може да нагласите темата допълнително, като посочите открояващ цвят за лентите с инструменти на браузъра. Когато лентата с раздели е разрешена, тя ще бъде в посочения от вас открояващ цвят. Когато лентата с раздели е забранена, лентата с адреси (а ако в долната част на екрана, тогава и долната лента с инструменти) ще бъде в открояващия цвят.

За да посочите открояващ цвят:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Облика и тема > Открояващ цвят
 2. Посочете между:
  • Някой от предварително зададените цветове;
  • Заемай открояване от страницата;
  • Собствен цвят — (вмъкнете шестнадесетична стойност на цвета) или докоснете колелото с цветове отпред, за да използвате мрежа, спектър или плъзгачи, за да подберете цвета.
Настройки с решетка, спектър и плъзгачи за подбор на открояващ цвят на темата във Vivaldi под iOS.

Собствени нагласяеми тапети за решетката

Точно както при настолния, може да изберете предварително зареден тапет, с който да украсите пусковата решетка, или да използвате собствена картина.

За да обновите тапета:

 1. Преминете към  меню на Vivaldi > Настройки > Облик на номератора > Тапети
 2. Докоснете тапет по ваш избор или бутона +, за да изберете картина от вашите Снимки.

Тъмен облик в страниците

Ако освен потребителския интерфейс на приложението желаете да преглеждате и сайтове в тъмен режим:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Облик и тема > Облик на сайта.
 2. Изберете между:
  • Светла;
  • Тъмна; или
  • автоматично.

Някои сайтове не предлагат тъмен режим. В такъв случай може да го наложите, като изберете настройката „Тъмна“ и разрешите Налагай тъмна тема за всички сайтове.