Теми под Android

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Polski Dansk Português

За да промените темата на браузъра:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Облик > Теми.
 2. Посочете между:
  • От системата;
  • Светла тема;
  • Тъмна тема.

Открояващ цвят

Фабрично, при светла тема, Vivaldi под Android променя цветовете на лентата с адреси и лентата с раздели според отворения сайт. За да промените цвета на открояване:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Облик > Теми.
 2. Посочете между:
  • Пригаждаемо оцветяване от страницата;
  • Някой от предварително зададените цветове;
  • Собствени цвят (вмъкнете шестнадесетична стойност на цвета).

Тъмен облик в страниците

Ако освен потребителския интерфейс на приложението желаете да разглеждате и сайтовете в тъмен облик, разрешете Тъмен облик в страниците от настройките на темата.

В случай че някои сайтове не изглеждат добре в принудителния тъмен облик, може да го изключите за конкретния сайт от дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Тъмна тема.

Беше ли полезна страницата?