Записки под Android

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Polski 简体中文

Използвайте записки, за да добавяте бързо контролни списъци, точки от графика или да улесните изследователски проект, без прекъсване заради превключване на приложенията.

Преглед на записките

За да прегледате и управлявате вашите записки:

 1. Отворете захват за превключване на чекмеджето чекмеджето отляво на долната лента с инструменти;
 2. Плъзнете наляво до икона на панел Записки Записки (между История и Изтегляния) или докоснете иконата икона на панел Записки Записки.
 3. Докоснете записка, за да прегледате пълния ѝ текст.

Създаване на нова записка

За да създадете нова записка:

 1. Докоснете бутона бутон за добавяне на нова записка Добави записка в долния десен ъгъл;
 2. Въведете текста на записката. Тя ще бъде записана автоматично;
 3. Когато приключите, докоснете бутона Назад в горния ляв ъгъл, за да се върнете към списъка със записки.

За да отхвърлите новата записка, докоснете бутон за изтриване Изтрий в горния десен ъгъл.


Създаване на нова записка от страница

За да си запишете нещо, което сте намерили в дадена страница:

 1. Изберете текста, който искате да превърнете в записка;
 2. В менюто, което ще се появи, посочете Копирай в записка.
Осветен текст с показано контекстно меню Копирай в записка

Записката ще бъде добавена в папката, която последно сте преглеждали.


Допълване на записка

За да допълните съдържанието на съществуваща записка:

 1. Изберете текста, с който искате да допълните записката.
 2. В менюто, което ще се появи, докоснете менюто с 3 точки за допълнителни настройки.
 3. Изберете Допълни записката.
 4. Изберете записката, към която искате да добавите новия текст.
 5. За да приключите, докоснете отметката в горния десен ъгъл, която става синя с избиране на записката.

Създаване на нова папка със записки

За да създадете нова папка за вашите записки:

 1. Изберете записката или записките, които искате да обедините в една папка и докоснете бутона бутон премести в Премести.
 2. Докоснете Създай папка.
 3. Дайте ѝ име и посочете нейната родителска папка.
 4. Докоснете бутона Назад в горния ляв ъгъл, за да създадете папката и да излезете от диалога.

Редактиране на записки

За да редактирате записка:

 • Докоснете записката, която искате да редактирате.
 • Направете промените. Те ще бъдат записани автоматично.
 • Когато приключите, докоснете бутона Назад в горния ляв ъгъл, за да се върнете към списъка със записки.

Преместване на записки

За да преместите записка в друга папка:

 • Натиснете продължително върху записката или записките, които искате да преместите.
 • Докоснете бутона ”бутон Премести, за да изберете съществуваща папка или да създадете нова.

Изтриване на записки

За да изтриете записка, отворете записката и докоснете бутон за изтриване Изтрий в горния десен ъгъл.

За да изтриете множество записки наведнъж:

 1. Натиснете продължително първата записка, след което докоснете другите записки, които искате да изтриете.
 2. Докоснете бутон за изтриване Изтрий в горния десен ъгъл.