Чекмедже под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Português 简体中文

Чекмеджето предлагат бърз начин за достъп до полезни инструменти като Отметки, История, Записки и Изтегляния.

Достъп до чекмеджето

За да отворите чекмеджето, докоснете бутона Чекмедже отляво в лентата с инструменти в долната част на екрана.

Във Vivaldi под iOS има 4 панела:

За да превключите между панелите, плъзнете наляво или надясно или докоснете съответните икони в горната част на екрана.

Докоснете поле Търсене, за да търсите в съдържанието на показания панел.

Конкретните действия за всеки панел се намират в долната част на екрана.

За да затворите чекмеджето, докоснете Готово в горния десен ъгъл.


Чекмедже върху таблети

При наличието на повече място върху екрана чекмеджето върху iPad следва дизайна на настолния Vivaldi.

За да отворите чекмеджето на таблет:

  1. Докоснете бутона Чекмедже отляво на лентата с адреси. Чекмеджето се отваря с последно посетения панел.
  2. Докоснете различните икони на панелите, подредени отвесно отляво, за да превключите между тях.

За да затворите чекмеджето:

  • Докоснете Готово в горния десен ъгъл на чекмеджето.
  • Докоснете извън областта на чекмеджето.