Панел Поща

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Всички ваши папки с писма и канали са показани в панел Поща.

Достъп до панел Поща

За да отворите панел Поща:

Панел Поща

Дялове в панел Поща

Всички

Във Всички виждате писмата от всички пощенски профили на едно централно място.

 • Нечетени — всички негледани и нечетени писма;
 • Получени — всички писма, независимо от състоянието на четене;
 • Изпратени — всички писма, които сте изпратили от някой от своите профили;
 • Чернови — всички писма, които сте започнали да съставяте, но не сте изпратили или сте преместили в Изходящи за изпращане;
 • Изходящи — писма, които сте написали и сте готови да изпратите;
 • Нежелани — нежелана поща. Добро място за проверка, когато очаквате писмо, но не го виждате във входящите папки.
 • Кошче — изтрити писма от всички профили.

Собствени папки

Собствените папки са папки за поща, които сте създали на сървъра под папка Входящи.

Списъци

Съобщенията, изпратени до пощенски списък, за който сте се абонирали, ще бъдат обединени и показани в папка Списъци. Прочетете повече тук.

Филтри

Чрез създаване на правила за филтриране може автоматично да организирате входящите писма. Прочетете повече тук.

Флагове

На писмата могат да бъдат присвоявани флагове за по-лесно проследяване и последващи действия. Прочетете повече тук.

Етикети

Може да добавяте етикети към всички писма във всички папки от всички профили като друг начин за тяхното обединяване. Прочетете повече тук.

Канали

Каналите позволяват достъп до обновено съдържание от различни сайтове на едно място. Каналите обикновено се използват за блогове, новинарски емисии и друго съдържание, публикувано на части през определен интервал от време. Прочетете повече тук.

Профили

Всички ваши пощенски профили с техните папки Входящи, Изпратени и собствени папки са показани в дял Профили.


Възможности на панел Поща

В панел Поща може да:

 • Проверите ръчно за поща;
 • Изпратите писма от Изходящи;
 • Започнете да съставяте ново писмо;
 • Видите броя на негледаните и нечетените писма във всяка папка;
 • Отбележите всички писма в дадена папка като прочетени;
 • Повторите филтрите;
 • Възобновите преписката;
 • Освежите нечетените флагове;
 • Отабонирате папки;
 • Изпразните кошчето.

Настройки на панел Поща

В Настройки > Поща > Настройки на пощата > Чекмедже може да разрешите следните настройки:

 • Извеждане на панел Поща, когато пощата е отворена в показания раздел;
 • Отваряне на разделите на пощата с 1-кратно щракване;
 • Показване на индикатор за активност;
 • Показване на съобщенията за грешка в панел Поща;
 • Показване на отабонираните пощенски кутии.

Разгъване и свиване на папки

За да разгънете или свиете главната папка, например Всички или Списъци:

 1. Поставете курсора на мишката върху заглавието на дяла;
 2. Щракнете върху стрелката отдясно.

За да разгънете или свиете папки, щракнете върху стрелката отляво на името на папката.

Ширина на панел Поща

За да промените ширината на всеки панел от чекмеджето:

 1. Поставете курсора на мишката върху външния ръб на панела;
 2. Влачете панела, за да го разширите или стесните.

За да придадете различна ширина на панела спрямо другите панели, първо щракнете с десен върху бутона на панел Поща и изберете Освободи в ширина, след което преоразмерете панела, както е указано по-горе.

Пренареждане и разгъване на панел Поща

За да превключите разгъването на папките в панел Поща:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Настройки на пощата > Ред на разгъване в панел Поща.
 2. Щракнете върху квадратчето за отметка, за да покажете/скриете папката.

За да пренаредите папките в панел Поща:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Настройки на пощата > Ред на разгъване в панел Поща.
 2. Изберете папката, която искате да преместите.
 3. Щракнете върху стрелките отдолу на списъка, за да преместите папката нагоре или надолу в списъка с папки.
  Или щракнете върху папка и я влачете до новото ѝ място.