Жестове с мишка

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português 简体中文

Жестовете с мишка позволяват да ускорите придвижването и да извършвате полезни действия чрез бързи движения с мишката. Може да редактирате съществуващите жестове и да добавяте свои, които да съответстват на вашия стил на сърфиране. Прочетете подробно.


Разрешаване на жестовете

За да разрешите и забраните жестовете с мишка:

 1. Преминете към Настройки > Мишка > Жестове и поставете отметка пред Позволи жестове;
 2. Напишете „Превключи жестовете“ в Бързи команди;
 3. Създайте бърз клавиш за действието.

Извършване на жест

 1. Щракнете и задръжте десния бутон на мишката (или натиснете и задръжте ALT).
 2. Преместете показалеца, за да извършите действие.

Може да извършвате жестове и чрез други устройства за въвеждане, като например трекпад или тъчпад. За да разрешите жестове с тези устройства, поставете отметка пред Изпълнявай при задържан ALT в Настройки.


Фабрични жестове

За да видите фабричните жестове, преминете към Настройки > Мишка > Жестоописание.


Създаване на собствен жест

 1. Преминете към Настройки > Мишка > Жестоописание.
 2. Щракнете върху бутона бутон за добавяне Създаване на жест.
 3. Подберете команда в падащото меню или я потърсете по название.
 4. Щракнете върху Напред >.
 5. Очертайте нов жест в засветената област чрез основния бутон.
 6. Щракнете върху Запиши жеста.
Настройки за създаване на собствен жест с мишка

Редактиране на жестовете

 1. Преминете към Настройки > Мишка > Жестоописание.
 2. Подберете жеста, който искате да редактирате.
 3. Щракнете върху бутона бутон за редактиране Редактиране на жеста.
 4. Очертайте нов жест и щракнете върху Запиши жеста.

Чувствителност на жеста

 1. Преминете към Настройки > Мишка > Чувствителност на жеста.
 2. Преместете плъзгача, за да зададете пределна дължина на щриха, разпознавана като жест.
Плъзгач за регулиране на чувствителността на жеста

Рокерски жестове

Рокерските жестове са жестове с мишка, които се използват за изпълнение на команди с левия и десния бутон на мишката. Повече в помощната страница рокерски жестове.