Командни вериги

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Dansk Português 简体中文

Командната верига е група от команди, изпълнявани последователно. Например вместо да превключвате първо към Режим на четене и после към Целоекранен режим, за да се съсредоточите върху това, което четете, чрез командните вериги може да го направите с един бърз клавиш наведнъж.

Може да задействате веригата от Бързи команди да ѝ присвоите собствен бърз клавиш или жест с мишка или да добавите бутон към някоя от лентите с инструменти.

Създаване на командна верига

 1. Преминете към Настройки > Бързи команди > Командни вериги.
 2. Щракнете върху  Добавяне на командна верига.
 3. Дайте название на новата верига.
 4. Променете Команда 1 на действие, което искате да се изпълни първо.
 5. Щракнете върху  Добави команда отдясно, за да добавите следващата команда в последователността.
 6. Когато приключите с добавянето на команди, щракнете върху Пробвай веригата, за да потвърдите, че тя работи както се очаква.

Използвайте командата Забави между други команди, за да дадете време на предишната команда да се изпълни, преди да приложите следващата команда. Времето на забавяне се измерва в милисекунди и може да се регулира.

За да пренаредите командите във веригата:

 1. Посочете командата.
 2. Когато видите курсора за  преместване, влачете командата до новото ѝ място в последователността.

Създаване на нова командна верига от съществуваща верига

Когато искате да създадете нова верига, която е много подобна на съществуваща, може да я клонирате и да я редактирате, за да създадете нова командна верига.

 1. Щракнете с десен върху съществуваща верига.
 2. Изберете Клонирай командната верига.
 3. Променете названието на клонираната верига.
 4. Редактирайте командите във веригата.

Използване на командни вериги

Бързи команди

След като създадете нова командна верига, може незабавно да я изпълните от Бързи команди.

 1. Отворете Бързи команди с (F2 / ⌘ E).
 2. Напишете названието на веригата.
 3. Натиснете Enter, за да я изпълните.

Бързи клавиши

Преди да може да изпълните командна верига с помощта на бърз клавиш, трябва да присвоите нов клавиш за новата верига.

 1. Преминете към Настройки > Клавиатура > Вериги.
 2. Намерете веригата, на която искате да присвоите бърз клавиш, и щракнете върху нея.
 3. Натиснете бързия клавиш върху клавиатурата.

След като на веригата бъде присвоен бърз клавиш, може да я използвате навсякъде, за да изпълните последователността от команди.

Жестове с мишка

Преди да може да изпълните командна верига с помощта на жест с мишка, трябва да присвоите нов жест за новата верига.

 1. Преминете към Настройки > Мишка > Жестоописание.
 2. Щракнете върху бутона бутон за добавяне Създай жест.
 3. Намерете командната верига в падащото меню или я потърсете по название.
 4. Щракнете върху Напред >.
 5. Очертайте нов жест в засветената област чрез основния (левия) бутон.
 6. Щракнете върху Запиши жеста.

След като на веригата бъде присвоен жест с мишка, може да я използвате навсякъде, за да изпълните последователността от команди.

Бутон към лента с инструменти

За да добавите командна верига като бутон в лентата с инструменти, така че да може да я изпълните с едно щракване:

 1. Преминете към  меню на Vivaldi > Изглед > Нагласи лентата.
 2. Изберете Командни вериги в падащото меню на редактора на лентите с инструменти.
 3. Щракнете и влачете веригата към лентата с адреси или лентата на състоянието.

Редактиране на командни вериги

За да обновите верига:

 1. Преминете към Настройки > Бързи команди > Командни вериги.
 2. Изберете веригата, която искате да редактирате.
 3. Направете промените.

Веригата ще бъде обновена автоматично.


Изтриване на командни вериги

За да изтриете верига:

 1. Преминете към Настройки > Бързи команди > Командни вериги.
 2. Изберете веригата, която искате да изтриете.
 3. Натиснете Delete на клавиатурата или щракнете върху бутон за изтриване Изтриване на командната верига отдолу на списъка с командни вериги.

Примери за командни вериги

За да почерпите вдъхновение за видовете вериги, които може да настроите, прегледайте командните вериги, споделени от членовете на общността на Vivaldi във форума — Рецепти за командни вериги.