Редактиране на лентите с инструменти

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português Português 简体中文

Vivaldi залага изцяло на нагласяването. Редактирането на лентите с инструменти е един от начините на нагласяване, които позволяват да приспособите браузъра към вашите нужди.

Преместване или скриване на лентите с инструменти

Лента с раздели

За да промените мястото на лентата с раздели:

 1. Преминете към Настройки > Раздели > Място на лентата с раздели.
 2. Посочете предпочитаното място на лентата с раздели:
  • отгоре;
  • отляво;
  • отдясно;
  • отдолу.

Когато преместите лентата с раздели отстрани или отдолу на прозореца на браузъра, бутони като меню на Vivaldiнамаляване, увеличаване и затваряне ще бъдат обединени с лентата с адреси, докато тя е отгоре на прозореца на браузъра. Когато лентата с адреси е отдолу, ще се покаже лента със заглавия и бутоните.

За да се показва винаги лентата със заглавия, когато лентата с раздели не е отгоре на прозореца:

 1. Преминете към Настройки > Облик > Облик на прозореца.
 2. Разрешете Показвай лента със заглавия.

За да превключите разгъването на лентата с адреси:

 • Преминете към Настройки > Раздели и поставете отметка пред Показвай лентата с раздели.
 • Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Изглед и изберете Покажи лентата с раздели.
 • Напишете „Лента с раздели“ в Бързи команди.
 • Създайте бърз клавиш или жест с мишка за действието.

Лента с адреси

За да промените мястото на лентата с адреси:

 1. Преминете към Настройки > Лента с адреси > Място на лентата с адреси:
 2. Посочете предпочитаното място на лентата с адреси:
  • отгоре;
  • отдолу.

За да превключите разгъването на лентата с адреси:

Чекмедже

За да промените мястото на чекмеджето:

 1. Преминете към Настройки > Чекмедже > Място на чекмеджето.
 2. Посочете предпочитаното място на чекмеджето:
  • отляво;
  • отдясно.

За да превключите разгъването на чекмеджето:

 • Щракнете върху бутона Показване/скриване на чекмеджето отляво на лентата на състоянието.
 • Разрешете Показвай изтеглящ захват в Настройки > Чекмедже > Настройки на чекмеджето и го използвайте, за да скривате/показвате чекмеджето.
 • Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Изглед и изберете Покажи чекмеджето.
 • Напишете „Чекмедже“ в Бързи команди.
 • Използвайте бързия клавиш F4/⌥⌘P.
 • Създайте жест с мишка за действието.

Лента на състоянието

За съжаление не е възможно да се промени мястото на лентата на състоянието.

За да превключите разгъването на лентата на състоянието:


Нагласяване на лентите с инструменти

Може да добавяте, премествате и премахвате всеки от компонентите в лентата за придвижване, лентата на състоянието, чекмеджето, лентата на пощата, лентата за съставяне и лентата на писмото, като използвате редактора на лентата с инструменти.

За да отворите редактора на лентата с инструменти или:

 • Щракнете с десен върху един от компонентите и изберете Редактирай > Нагласи лентата;
 • Преминете към  меню на Vivaldi > Изглед > Нагласи лентата;
 • Напишете „Нагласи лентата“ в Бързи команди;
 • Създайте бърз клавиш или жест с мишка за отваряне на редактора на лентата с инструменти.
Редакторът на лентата с инструменти с влачене на бутон Начало към лентата за придвижване.

Добавяне на компоненти

За да добавите нов компонент към лента с инструменти:

 1. От падащото меню на редактора на лентата с инструменти изберете лентата, в която компонентът може да бъде намерен фабрично.
 2. Подберете компонента, който искате да добавите от избраните и го влачете към новото му място. Вертикална линия в осветяващия цвят на вашата тема ще укаже къде ще бъде добавен компонентът.
Влачене на бутон към ново място

За да добавите компоненти към изгледите на Поща, първо отворете раздел Поща или съставителя на писма и след това отворете редактора на лентата с инструменти.

Командни вериги

Освен компонентите, които обичайно се намират в лентите с инструменти, може да добавяте и бутони на командни вериги.

За да добавите бутон на верига:

 1. Създайте нова верига в Настройки > Бързи команди > Командни вериги.
 2. Отворете редактора на лентата с инструменти.
 3. От падащото меню изберете Командни вериги.
 4. Изберете веригата, която искате да добавите като бутон, и я влачете към някоя от лентите с инструменти.

Преместване на компоненти

За да преместите компонент, който вече се намира в лентата с инструменти, задръжте натиснат Ctrl/ и влачете компонента до новото място.

Премахване на компоненти

Вариант 1

За да скриете компонент от лентата с инструменти, щракнете с десен върху него > Редактирай > Премахни от лентата.

Вариант 2

Докато редакторът на лентата с инструменти е отворен, задръжте натиснат Ctrl/ и влачете компонента, който искате да премахнете, в областта между лентата и прозореца на редактора на лентата с инструменти.

Нулиране на лентите с инструменти

Вариант 1

Щракнете с десен върху компонент от лентата с инструменти и изберете Редактирай > Занули фабрично лентата.

Вариант 2

Преминете към Настройки > Облик > Облик на прозореца > Нагласяване на лентите и щракнете върху Занули лентата с адреси/Занули лентата на състоянието.

Вариант 3

Отворете редактора на лентата с инструменти, изберете лентата, която искате да нулирате, и щракнете върху Занули фабрично [име на лента с инструменти] отдолу в прозореца на редактора.