Бързи команди

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português 简体中文

Бързи команди е мощен универсален инструмент за търсене, опакован в минималистичен интерфейс с команден ред. Ползвайте ги за търсене в мрежата, намиране на отворен раздел, търсене във вашата история или дори за намиране и пускане на команда.

Отваряне на Бързи команди

За да отворите меню Бързи команди:


Възможности, налични в Бързи команди

Меню Бързи команди позволява:


Търсене и придвижване в резултатите

 1. Започнете да пишете търсеното понятие/команда. 
  Търсеното понятие ще бъде осветено за по-добро откриване;
 2. Използвайте стрелките или превъртете, за да се придвижите до списъка с резултати.
  Натиснете Shift или , за да допишете автоматично осветения резултат и да стесните още повече резултатите от търсенето.
  За да прескочите части, задръжте натиснат Alt, докато натискате стрелките ;
 3. Натиснете Enter или щракнете върху елемента, за да подадете избраната команда; или
 4. Затворете меню Бързи команди, като натиснете Escape.

Филтриране на търсенето

За да търсите само в конкретна категория, може да използвате следните ключови думи пред търсеното понятие, за да филтрирате само подходящите резултати:

 • Отметки — bookmark:
 • Записки — note:
 • Отворени и затворени раздели — tab:
 • История на сърфиране — history:
 • Команди — command:
 • Ефекти в страницата — action:
 • Пространства — workspace:

Например филтърът за търсене history: Vivaldi ще търси понятието „Vivaldi“ във вашата история на сърфиране. Филтърът за търсене note: кекс ще търси във вашите записки думата „кекс“.

Възможно е да използвате и по-кратки ключови думи като bkm: (отметка), tb: (раздел), cmd: (команда) и други алтернативни търсени понятия, изведени с помощта на регулярен израз.

Освен това, когато потребителският интерфейс на браузъра не е на английски, може да използвате ключовите думи както на езика на потребителския интерфейс, така и на английски. Просто се уверете, че сте разрешили Включвай търсени понятия на английски в Настройки > Бързи команди > Настройки на бързите команди.


Нагласяване на Бързи команди

Може да изберете кои видове данни да се показват в резултатите от търсенето в Бързи команди и в каква поредност.

За да включите или изключите някои видове:

 1. Преминете към Настройки > Бързи команди > Вид и поредност на резултатите;
 2. Поставете/снемете отметката пред вида данни.

За да пренаредите списъка:

 1. Щракнете върху вида данни, който искате да преместите;
 2. Преместете елемента на новото му място в списъка, като:
  • използвате влачене и пускане;
  • щракнете върху бутоните Преместване нагоре и  Преместване надолу отдолу на списъка;
  • използвате бързите клавиши Alt ↓ и  Alt ↑.

За да възстановите фабричния ред, щракнете върху Занули поредността под списъка.

Настройки на Бързи команди

В допълнение към превключването на разгъването и пренареждането на видовете данни може да разрешите следните настройки:

 • Запазване на последно въведената стойност дори след излизане от Бързи команди;
 • Ограничаване на броя на видимите резултати от търсенето;
 • Отваряне на препратките в нов раздел;
 • Автоматично отваряне на отметките при съвпадащ псевдоним;
 • Отваряне на записките в диспечера на записки вместо в панел Записки.
 • Позволяване на търсене с ключови думи на английски.

Командни вериги

Във Vivaldi може да обединявате команди, за да ги изпълнявате в последователност. Повече за тази възможност в помощната страница командни вериги.