Отметки

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Português Português 简体中文

Отметките са препратки към страници, които записвате в браузъра и които ви помагат да запомните предпочитаните си страници и да получите достъп до тях много по-бързо. Подробно за различните начини за достъп и добавяне на нови отметки в браузър Vivaldi.

Достъп до отметките

Във Vivaldi може да получите достъп и да управлявате отметките от множество места в браузъра:


Управление на отметки

Добавяне на нова отметка

Редактиране на отметка

За да обновите сведенията на отметка:

Вариант 1

 1. Намерете отметката в панел Отметки или диспечера на отметки;
 2. Изберете отметката;
 3. Направете промени в дела със сведения на отметката.

Промените ще бъдат записани автоматично.

Вариант 2

 1. Намерете отметката в лентата с отметки, в меню Отметки или в номератора;
 2. Щракнете с десен върху отметката;
 3. Изберете Редактирай;
 4. Направете промените;
 5. Щракнете върху Съхрани.

Вариант 3

След като отворите отметнатата страница:

 1. щракнете върху бутона Отмятане на страницата отдясно на адресното поле или
  използвайте бързия клавиш Ctrl+D/⌘ D или
  напишете „Създай отметка“ в Бързи команди;
 2. Направете промените;
 3. Щракнете върху Готово.

Може да редактирате следните сведения на отметка:

 • заглавието;
 • адреса;
 • псевдонима;
 • описанието;
 • папката с отметки;
 • изгледа в номератора (може да бъде обновен само от пусковата решетка, панел Отметки и диспечера на отметки).

Изтриване на отметка

Вариант 1

 1. Намерете отметката в панел Отметки или диспечера на отметки;
 2. Изберете отметката;
 3. Натиснете Delete от клавиатурата или щракнете с десен върху отметката и изберете Изтрий.

Вариант 2

1. Намерете отметката в лентата с отметки или в меню Отметки;
2. Щракнете с десен върху отметката;
3. Изберете Изтрий;

Вариант 3

След като отворите отметнатата страница:

 1. Щракнете върху бутона Отмятане на страницата отдясно на адресното поле;
 2. Щракнете върху Премахни.

Внасяне и изнасяне на отметки

За да внесете отметки, щракнете върху ”дървовидно меню на VivaldiФайл > Внеси отметки и настройки  и изберете откъде искате да внесете отметки. Или щракнете върху бутона икона за внасяне  Внеси, намиращ се близо до горния десен ъгъл на диспечера на отметки.

Отметките могат да бъдат внесени от друг браузър, който е инсталиран на същия компютър, или от файл с отметки HTML. В случай че другият браузър не е показан в списъка на диалога за внасяне, изнесете отметките като файл HTML от изходния браузър и внесете файла HTML във Vivaldi.

След като отметките бъдат внесени, ще ги намерите в нова папка след другите папки с отметки, точно над изтритите отметки. Препоръчваме да използвате диспечера на отметки или панел Отметки, за да пренаредите току-що внесените отметки и папки с отметки според вашите нужди.

Настройки за внасяне и изнасяне на отметки в менюто

За да изнесете отметки от Vivaldi, щракнете върху дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Файл > Изнеси отметките. Отметки ще бъдат записани като файл HTML.


Сверяване на отметките

За да държите отметките си сверени в множество браузъри Vivaldi на различни устройства, използвайте възможността за сверяване на Vivaldi.