Диспечер на отметки

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська 简体中文

Във Vivaldi може да организирате отметките от панел Отметки, диспечера на отметки, лентата с отметки и меню Отметки. В тази статия ще разгледаме диспечера на отметки.

Достъп до диспечера на отметки

За да получите достъп до отметките от диспечера на отметки, изпълнете едно от следните действия:

диспечер на отметки

Управление на отметки

Добавяне на нова отметка

За да добавите отметка в диспечера на отметки:

 • щракнете върху бутона бутон за добавяне Създай отметка най-горе отляво на страницата;
 • щракнете с десен върху страницата и изберете:
  • Създай отметка;
  • Отметни показаната;
  • Отметни отворените.

Внасяне на отметки

За да внесете отметки от друг браузър:

 1. Щракнете върху бутона бутон за внасяне Внеси… най-горе отдясно на страницата;
 2. Изберете браузъра, от който искате да внесете отметки и други настройки;
 3. Щракнете върху Почни внасянето.

Или, за да отворите диалога за внасяне, преминете към дървовидно меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл.

Изнасяне на отметки

За да изнесете отметки от Vivaldi, щракнете върху дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Файл > Изнеси отметките. Отметките ще бъдат записани като файл HTML.

Отваряне на отметка

За да отворите отметка:

 • Изберете я и натиснете Enter от клавиатурата (под macOS натиснете интервал);
 • щракнете с десен върху нея и изберете:
  • Отвори в нов раздел;
  • Отвори във фонов раздел;
  • Отвори;
  • Отвори в нов прозорец;
  • Отвори в частен прозорец.
 • използвайте жестовете с мишка Отвори препратката в нов раздел или Отвори препратката във фонов раздел.

Редактиране на отметка

За да промените заглавието, адреса, псевдонима, описанието и изгледа на дадена отметка, изберете отметката и обновете нейните сведения в дела със сведения на отметката отдясно на страницата.

За да промените само заглавието или:

 • бавно щракнете двукратно върху отметката или папката с отметки; или
 • щракнете с десен върху отметката или папката с отметки и изберете Преименувай.

Собствени изгледи

Изгледите на отметките са чудесен начин за визуално разграничаване на едни отметки от други и най-често се използват в номераторите. За да промените изглед:

 1. Изберете отметката или папката с отметки;
 2. Посочете съществуващия изглед или контейнер на картината;
 3. Щракнете върху бутон  Задай собствен изглед;
 4. Изберете картина от вашите файлове.

Ако възнамерявате да създадете свои собствени изгледи за номератора, препоръчваме да ги направите с размер 440×360 пкс.

Или щракнете върху бутона бутон за презареждане Обнови изгледа, за да използвате снимка на сайта като изглед.

Изтриване на отметка

За да изтриете отметка, изберете я и или:

 • натиснете Delete от клавиатурата;
 • щракнете върху бутона Изтрий най-горе отляво на страницата;
 • щракнете с десен върху отметката и изберете Изтрий.

Възстановяване на изтрити отметки

Изтритите отметки ще бъдат преместени в папка кошче Кошче, откъдето може да:

 • ги възстановите, като влачите изтритата отметка от папка Кошче или
 • ги изтриете окончателно, като щракнете с десен върху папка кошче Кошче и изберете Изпразни кошчето.

Организиране на отметките

Подреждане на отметки

В диспечера на отметки отметките могат да се подреждат по заглавие, адрес, псевдоним и описание. Щракнете върху заглавие на колона, за да подредите по съответния критерий. Щракнете отново, за да обърнете подреждането.

Третото щракване върху заглавието на същата колона ще върне списъка с отметки към подреждане по добавяне.

Редът на подреждане в диспечера на отметки влияе и на реда на подреждане в меню Отметки.

Пренареждане и преместване на отметки

Когато подреждането е зададено по добавяне, може да пренаредите отметките и папките с отметки, като щракнете върху тях и ги влачите. Линия в осветяващия цвят на вашата тема показва новото място на отметката/папката с отметки. Щом намерите ново място за отметката/папката с отметки, отпуснете бутона на мишката.

Ако искате да преместите отметки от една папка в друга, използвайте също влачене и пускане. Може би обаче ще е по-лесно, когато всички папки показват своето съдържание. Затова щракнете с десен върху списъка с отметки и изберете Разгъни папките, за да се покажат отметките във всички папки.


Папки с отметки

За да създадете нова папка или:

 • щракнете върху бутона икона на папка Създай папка най-горе отляво на страницата или
 • щракнете с десен в страницата и изберете Създай папка от контекстното меню.

За да създадете нова подпапка, изберете родителската папка и след това или:

 • щракнете върху бутона икона на папка Създай папка или
 • щракнете с десен върху родителската папка и изберете Създай папка от контекстното меню.

Присвояване на водеща папка в номератора и лентата с отметки

Номератор

За да присвоите водеща папка, която да се използва във вашата пускова решетка с номератори или:

 • изберете папката и поставете отметка пред Номератор в частта със сведения на папката или
 • щракнете с десен върху папката и изберете Ползвай като номератор от контекстното меню.

В номератора могат да се показват множество папки.

Лента с отметки

За да присвоите водеща папка, която да се използва във вашата лента с отметки или:

 • изберете папката и поставете отметка пред Лента с отметки в частта със сведения на папката или
 • щракнете с десен върху папката и изберете Задай като водеща папка от контекстното меню.

В лентата с отметки може да се използва само една папка, но тя може да включва множество подпапки.


Търсене на отметки

Използвайте полето за търсене в горния ляв ъгъл на страницата, за да търсите отметки, като използвате заглавието, псевдонима или част от адреса или описанието.

Има два начина за показване на резултатите от търсенето. Или като списъчно търсене, при което се показват само намерените отметки, или като дървовидно търсене, при което ще видите и в коя папка се намира отметката. За да превключите между изгледите:

 1. Щракнете с десен върху списъка с отметки;
 2. В контекстното меню изберете Настройки;
 3. Подберете Търси списъчно или Търси дървовидно.

За да улесните ръчното преглеждане на списъка с отметки, може да отваряте и затваряте всички папки с отметки наведнъж само с две щраквания — щракнете с десен върху списъка с отметки и изберете Разгъни папките или Свий папките.


Сверяване на отметките

Ако използвате Vivaldi на множество устройства, може да сверявате отметките си чрез възможността Свер на Vivaldi. Повече в помощната страница сверяване.


Лента за придвижване

За да покажете менюто за придвижване в пусковата решетка и в диспечера на отметки, диспечера на историята и диспечера на записки, преминете към Настройки > Решетка > Лента за придвижване и изберете към всички компоненти.