Лента с отметки

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Português 简体中文

Във Vivaldi може да организирате отметките от панел Отметки, диспечера на отметки, лентата с отметки и меню Отметки. В тази статия ще разгледаме лентата с отметки.

Лента с отметки

Показване на лентата с отметки

За да покажете лентата с отметки:

 • Преминете към Настройки > Отметки > Лента с отметки и поставете отметка пред Покажи лентата с отметки;
 • Използвайте бързия клавиш Ctrl+Shift+B/⌘ Shift B, за да превключите разгъването на лентата с отметки;
 • Създайте жест с мишка за показване и скриване на лентата с отметки.

В Настройки > Отметки > Лента с отметки може да:

 • изберете коя папка с отметки ще се използва в лентата с отметки;
 • промените мястото ѝ — отгоре или отдолу на прозореца;
 • определите дали отметките да се показват:
  • със заглавия и икони;
  • само със заглавия;
  • само с икони;
  • само с икони на отметките (папките ще се показват със заглавия и икони).

Управление на отметки от лентата с отметки

Добавяне на нова отметка

За да добавите нова отметка:

 • Щракнете с десен върху лентата с отметки и изберете:
  • Добави показания раздел;
  • Създай отметка.
 • Щракнете върху бутона икона с отметка Отмятане на страницата отдясно на адресното поле и запишете отметката във водещата папка на лентата с отметки;
 • Започнете да влачите значката Показване на сведения на сайта отляво на адресното поле и я пуснете в лентата с отметки.

Отваряне на отметка

Щракването върху отметка ще отвори сайта в показания раздел (освен ако не е променено в Настройки > Отметки). С десен бутон от контекстното меню ще намерите следните настройки за отваряне на отметки:

 • Отвори в нов раздел;
 • Отвори във фонов раздел;
 • Отвори (в показания раздел);
 • Отвори в нов прозорец;
 • Отвори в частен прозорец.

Може също така да задържите натиснат Shift, докато щракате върху отметката, за да я отворите в нов раздел, или Ctrl/, за да я отворите в нов фонов раздел.

Редактиране на отметка

За да редактирате отметка, щракнете с десен върху нея и изберете Редактирай. За да промените само заглавието, щракнете с десен върху отметките и изберете Преименувай.

Изтриване на отметка

За да изтриете отметка, щракнете с десен върху отметката и изберете Изтрий от контекстното меню.

Организиране на отметките

Подреждане на отметки

Отметките могат да се подреждат по заглавие, адрес, псевдоним, описание, дата и добавяне. Щракнете с десен върху празна област в лентата с отметки, изберете Подреди по от контекстното меню и  предпочитания от вас критерий за подреждане от подменюто.

Пренареждане на отметки

За да преместите отметки в лентата с отметки:

 1. Уверете се, че подреждането е зададено на добавяне,
 2. Докато държите натиснат Shift, влачете и пускайте, за да пренаредите или да преместите отметки към/от папка.

Папки с отметки

За да създадете нова папка, щракнете с десен върху лентата с отметки и изберете Създай папка от контекстното меню.

За да създадете нова подпапка, щракнете с десен върху родителската папка и изберете Създай папка.


Внасяне и изнасяне на отметки

За да внесете отметки от друг браузър или файл HTML, преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Внеси отметки и настройки.

За да изнесете отметки като файл HTML, преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Изнеси отметките.