Номератори

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Dansk 简体中文

Достъп до предпочитаните отметки направо от пусковата решетка с номератори.

Добавяне на нова папка в номератора към пусковата решетка

За да получите достъп до отметките в пусковата решетка:

 1. Уверете се, че в панел Отметки предпочитаните са в една и съща папка с отметки;
 2. Натиснете продължително върху папката и докоснете бутона бутон за редактиране Редактирай;
 3. Докоснете Папки към номератора.

В пусковата решетка може да покажете множество папки с отметки и да превключвате между тях, като плъзгате наляво/надясно или докосвате името на папката в номератора.

За да промените реда на страниците на номератора, пренаредете отметките в панел Отметки.

Подпапки към номератора

За да създадете нова подпапка в номератора:

 1. Натиснете продължително върху номератор;
 2. Влачете един номератор върху друг, за да създадете нова папка;
 3. Натиснете продължително върху новата папка в номератора и изберете Редактирай, за да ѝ дадете име;
 4. Влачете още номератори към новосъздадената папка.

Или създайте нова подпапка и преместете отметки в нея от панел Отметки.


Добавяне на нови номератори

За да добавите нова отметка в папката на номератора към пусковата решетка:

 1. Докоснете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Отметни страницата;
 2. В известието, което ще се появи отдолу на екрана, докоснете Редактирай;
 3. Запишете новата отметка в съществуваща папка на номератора или създайте нова.

За да добавите съществуваща отметка към папка в номератора или за да я преместите в друга папка на номератора:

 1. Отворете панел Отметки
 2. Натиснете продължително върху отметката, която искате да преместите;
 3. Докоснете бутона бутон премести в Премести;
 4. Изберете или създайте нова целева папка.

Управление на номератори

Подреждане на номератори

За да подредите вашите номератори:

 1. Докоснете бутон Подреди в горния десен ъгъл на пусковата решетка;
 2. Изберете предпочитания от вас ред на подреждане:
  • добавяне;
  • заглавие;
  • адрес;
  • псевдоним;
  • описание;
  • дата.

Може също така да подредите отметките в номератора чрез панел Отметки.

Пренареждане на номератори

За да пренаредите номераторите:

 1. Уверете се, че подреждането по добавяне е разрешено (вижте инструкциите по-горе);
 2. Натиснете продължително върху номератор;
 3. Влачете и пуснете, за да промените реда.

За да редактирате, преместите или изтриете номератор, натиснете продължително върху него, за да се появи контекстно меню с настройки.

Или управлявайте отметките в номератора от панел Отметки.


Изтриване от номератора

За да изтриете отметка от номератора:

 1. В страницата на номератора натиснете продължително върху отметка от номератора, която искате да премахнете.
 2. Изберете Изтрий от контекстното меню.

Или изтрийте отметката от панел Отметки.

За да изтриете папка от номератора:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Намерете папката в номератора.
 3. Натиснете продължително върху папката.
 4. Докоснете  Изтрий отметката в горния десен ъгъл.

Оформление на пусковата решетка

Във Vivaldi са налични 4 оформления на номератора:

 • Увеличени изгледи в номератора;
 • Усреднени изгледи в номератора;
 • Умалени изгледи в номератора;
 • Номератор като списък.

За да промените оформлението:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldiменю на Vivaldi > Настройки > Облик;
 2. Посочете предпочитаното оформление.