Номератори

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português Português 简体中文

Номераторите във Vivaldi позволяват бърз достъп до предпочитаните сайтове от пусковата решетка. Може да нагласите отметките, включени във вашия номератор, или да добавите собствени номератори и папки, за да организирате съдържанието.

Номератори в пусковата решетка

Показване на папка с отметки в номератора

За да получите достъп до отметки от определена папка с отметки в пусковата решетка:

 1. Отворете панел Отметки или диспечера на отметки.
 2. Изберете папката, която искате да добавите към номератора.
 3. В дяла със сведения за папката с отметки поставете отметка пред Номератор.

Към номератора могат да се добавят множество папки с отметки. Всички папки в номератора имат специална икона с папка в номератора пред името на папката, която показва, че това са папки към номератора.

Създаване на нова папка в номератора

За да създадете нова папка папка в номератора:

 1. Щракнете върху бутона в лентата за придвижване на пусковата решетка (намира се до записите Отметки и История).
 2. Дайте име на новата папка.
 3. Добавяне или преместване на отметки към нова папка в номератора.

Достъп до новата папка може да се получи и от панел Отметки, диспечера на отметки и меню Отметки.

Бутон за добавяне на нова папка в номератора към пусковата решетка

Добавяне на отметки към номератора

За да добавите нова отметка:

 1. Щракнете върху големия бутон в номератора.
 2. Напишете адрес на сайт или посочете някой от предложенията отдолу в панела.
Добавяне на нов номератор

Или добавете отметка по предпочитания от вас начин, само се уверете, че я добавяте към папката с отметки Номератор.

За да добавите съществуваща отметка, копирайте или я преместете в папката с отметки, която е зададена да се показва като Номератор в панел Отметки или диспечера на отметки.


Редактиране на отметка в номератора

За да редактирате сведенията на отметка в номератора:

 1. Щракнете с десен върху отметка в номератора.
 2. Изберете Редактирай.
 3. Направете промените в изскачащия диалог.
 4. Щракнете върху Запиши.

Или редактирайте отметката в панел Отметки или диспечера на отметки


Пренареждане и преместване на отметки в номератора

В пусковата решетка отметките в номератора могат да се подреждат само ръчно. За да пренаредите номераторите, влачете и ги пуснете в предпочитания от вас ред.

За да преместите отметки между папките, най-добре е да използвате панел Отметки или диспечера на отметки.


Изтриване на отметка от номератора

Посочете за кратко изгледа на отметката, след което щракнете върху  в горния десен ъгъл, за да я изтриете от вашия номератор.
Или изтрийте отметката от папка Номератор в панел Отметки или диспечера на отметки.


Добавяне на подпапки към номератора

За да добавите нова подпапка към номератора:

 1. Щракнете върху големия бутон в номератора.
 2. В отворения дял щракнете върху Създай папка.
 3. Дайте име на новата папка.

Или създайте нова папка или преместете съществуваща в папката на номератора в панел Отметки или диспечера на отметки.

Номератор с 3 подпапки номератори на първия ред и 2 отметки в номератора на втория ред.
Номератор с 3 подпапки номератори (със собствени изгледи) на първия ред и 2 отметки в номератора на втория ред.

Качване на собствен изглед в номератора или папка на номератора

 1. Посочете изгледа на номератора и щракнете върху +, за да изберете собствена картина.
  изглед на номератора с видими контроли
  Или щракнете с десен върху иконата на номератора или папка в номератора и посочете настройката Задай собствен изглед от контекстното меню.
 2. Изберете картина, която да замени изгледа.
  Препоръчителният размер на картината е 440×360 пкс и се поддържат повечето графични формати, в т.ч. анимирани файлове GIF.

Забележка: Vivaldi съхранява само указание към картината, която се съхранява локално в компютъра. Това означава, че ако преместите или изтриете картината, Vivaldi вече няма да има достъп до нея и тя ще изчезне от номератора. Уверете се, че съхранявате собствените картини за номератора в папка, която няма да бъде изтрита. За да премахнете картината с изглед от номератора, щракнете с десен върху номератора и изберете Изчисти собствения изглед.


Промяна на фона на страницата на номератора

 1. Преминете към Настройки > Теми > Редактор > Подлагане.
 2. Посочете някой от предварително зададените фонове или добавете собствена картина или цвят за фон. За да използвате собствена картина за фон, щракнете върху Избери картина… (Видът на фона трябва да е зададен на картина).

Други настройки на номератора

В Настройки > Решетка може да регулирате други аспекти на поведението на номератора, като:

 • Превключване на заглавията в номератора — да се показват винаги, да не се показват или да се показват само при посочване.
 • Показване/скриване на бутона за добавяне, за да освободите място на екрана.
 • Промяна на пределния брой показвани колони. Настройката Пределен брой колони позволява да зададете броя на колоните с изгледи, показвани в номератора. Изберете неограничен, за да позволите на изгледите да заемат цялото свободно място.
 • Промяна на размера на изгледите в номератора. Може да подбирате измежду 5 различни размера.
 • Разрешаване/забраняване на настройката за пренареждане на номератора с влачене и пускане.
Настройки на номератора

В случай че предпочитате да имате достъп до отметките чрез други настройки в браузъра и не планирате да използвате номератор, може да промените вашата начална страница, страницата за нов раздел и настройките на пускане, за да „забраните“ номератора.

За да промените началната страница:

 1. Преминете към Настройки > Общи > Начална страница;
 2. Задайте конкретен сайт като начална страница.

За да промените страницата за нов раздел:

 1. Преминете към Настройки > Раздели > Вид при създаване;
 2. Вместо с пусковата решетка изберете:
  1. с началната страница,
  2. като празна страница или
  3. като посочена страница.

В случай че сте задали браузърът да се отваря с пускова решетка и искате да промените това:

 1. Преминете към Настройки > Общи > Презареждане;
 2. Вместо с пусковата решетка изберете:
  1. с последна сесия,
  2. с началната страница,
  3. с посочените страници.