Меню Отметки

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Dansk Português 简体中文

Във Vivaldi може да организирате отметките от панел Отметки, диспечера на отметки, лентата с отметки и меню Отметки. В тази статия ще разгледаме меню Отметки.

Достъп до меню Отметки

За да получите достъп до отметките от менюто на Vivaldi, изпълнете едно от следните действия:

 • Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Отметки;
  Под macOS лентовидното меню на Vivaldi е винаги видимо. Просто намерете Отметки в менюто на приложението.
 • Използвайте бързия клавиш Alt + B (под Windows и Linux), за да отворите менюто;

Управление на отметки от меню Отметки

Добавяне на нова отметка

За да добавите отметка в меню Отметки:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Отметки;
 2. Щракнете с десен някъде в менюто и изберете Създай отметка.

За да добавите показания раздел като нова отметка:

 • Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi и се придвижете до папката с отметки, в която искате да добавите показания раздел. След това щракнете върху Добави показания раздел отдолу на списъка с отметки.
 • Щракнете с десен някъде в менюто и изберете Добави показания раздел. Той ще бъде добавен под отметката или в папката, върху която сте щракнали.

Отваряне на отметка

За да отворите отметка:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Отметки и намерете отметката, която искате да отворите.
 2. Щракването върху отметка ще отвори сайта в показания раздел (освен ако не е променено в Настройки > Отметки). С десен бутон от контекстното меню ще намерите следните настройки за отваряне на отметки:
  • Отвори в нов раздел;
  • Отвори във фонов раздел;
  • Отвори (в показания раздел);
  • Отвори в нов прозорец;
  • Отвори в частен прозорец.

Може също така да задържите натиснат Shift, докато щракате върху отметката, за да я отворите в нов раздел, или Ctrl/, за да я отворите в нов фонов раздел.

За да отворите всички отметки от папката:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Отметки и намерете папката с отметки.
 2. Щракнете с десен върху папката и изберете как да отворите отметките (например Отвори в нов прозорец).

Редактиране на отметка

За да редактирате отметка:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi;
 2. Щракнете с десен върху отметката, което искате да промените;
 3. Изберете Редактирай.

Може да обновите заглавието, адреса, папката, псевдонима и описанието на отметките.

Подреждане и преместване на отметки

За да подредите, пренаредите или преместите отметките в меню Отметки, трябва да извършите подреждането в диспечера на отметки. Промените там ще се отразят в меню Отметки. За да научите как, разгледайте помощната страница диспечер на отметки.

Изтриване на отметка

За да изтриете отметка:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi;
 2. Щракнете с десен върху отметката, което искате да премахнете;
 3. Изберете Изтрий;

Внасяне и изнасяне на отметки

За да внесете отметки от друг браузър или файл HTML, преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Внеси отметки и настройки.

За да изнесете отметки като файл HTML, преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Изнеси отметките.


Сверяване на отметките

Ако използвате Vivaldi на няколко устройства, може да сверявате отметките си чрез възможността Свер на Vivaldi. Повече в помощната страница сверяване.