Изскачащ списък за четене

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Dansk Português 简体中文

Списък за четене позволява да добавяте страници към списък, който да запазите за по-късно. Това предотвратява натрупването на безкрайни раздели в лентата с раздели и попълването на отметки със записи, които са необходими само веднъж.

Въпреки че има подобни услуги, списъкът за четене на Vivaldi не изисква разширение, нито регистриране на профил.

Добавяне на бутон Списък за четене към потребителския интерфейс

За да добавите бутона на една от лентите с инструменти:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Изглед > Нагласи лентата.
 2. Влачете бутона на  списъка за четене до предпочитаното от вас място в лентата с адреси или лентата на състоянието.

След това ще имате достъп и ще управлявате списъка за четене от изскачащия диалог.

Дял от лентата с адреси, показващ бутона Списък за четене.

Добавяне на страници към списъка за четене

За да добавите отворена страница към списъка за четене:


Преглед и управление на статиите в списъка

За да отворите статия от списъка за четене:

 1. Щракнете върху  Показване на списъка за четене в лентата с адреси.
 2. Изберете статия, която искате да прочетете.
 3. Щракнете върху записа, за да отворите статията в нов раздел.

Отворените статии ще бъдат отбелязани автоматично като прочетени и преместени в дял Прочетени статии.

Прозорец на Vivaldi с отворен списък за четене, в който се виждат няколко добавени статии.

Отбелязване на статиите като прочетени/непрочетени

За да отбележите статия като прочетена, без да я отваряте:

 1. Щракнете върху  Показване на списъка за четене в лентата с адреси.
 2. В дял Нечетени статии изберете статията, която искате да отбележите като прочетена.
 3. Щракнете върху  Отбележи като прочетенa.

За да отбележите статия като нечетена:

 1. Щракнете върху  Показване на списъка за четене в лентата с адреси.
 2. В дял Нечетени статии изберете статията, която искате да отбележите като нечетена.
 3. Щракнете върху  Отбележи като нечетенa.

Премахване на статии от списъка за четене

Може да премахвате нечетени и прочетени статии от списъка за четене. За да направите това:

 1. Щракнете върху  Показване на списъка за четене в лентата с адреси.
 2. Изберете статия, която искате да премахнете от списъка.
 3. Щракнете върху  Премахни.

Сверяване на списъка за четене

Записаните страници в списъка за четене могат да се сверяват чрез Vivaldi с други ваши устройства. (Понастоящем налично само в настолната версия.)

За да сверите вашия списък за четене:

 1. Преминете към Настройки > Сверяване.
 2. Впишете се във вашия профил във Vivaldi.
 3. Сверете всички данни или се уверете, че Списък за четене е разрешен, когато сверявате само избраните данни.

При сверяване списъците от различни устройства ще бъдат обединени.


Панел Списък за четене

Освен като изскачащия списък за четене може да използвате тази възможност и като панел. Подробно в помощната страница панел Списък за четене.