Ленти с инструменти

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português Português 简体中文

Разполагането и облика на лентите с инструменти могат да бъдат нагласени във Vivaldi. Увеличаването на интерфейса позволява да променяте размера на лентите с инструменти. Мястото на лентата с адреси и лентата с отметки в интерфейса също може да бъде нагласено, като се регулират настройките в съответните дялове на Настройки.

Регулиране на размера на лентите с инструменти

  1. Преминете към Настройки > Облик.
  2. Използвайте плъзгача на Увеличаване на интерфейса, за да регулирате увеличението.

Промяна на мястото на лентата с отметки

  1. Преминете към Настройки > Отметки.
  2. Под Място на лентата с отметки, посочете между отгоре или отдолу.

Промяна на мястото на лентата с адреси

  1. Преминете към Настройки > Лента с адреси.
  2. Посочете между отгоре или отдолу под Място на лентата с адреси.
Браузър с ленти с инструменти отдолу на прозореца

Браузър Vivaldi с ленти с отметки и с адреси отдолу на прозореца.

За да научите как да пренаредите или скриете бутоните в лентите с инструменти, разгледайте нашата помощна страница за редактиране на лентите с инструменти.