Разширения

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Dansk Português Português 简体中文

Какво е разширение?

Разширението е малка софтуерна програма, която може да бъде инсталирана, за да предостави допълнителна функционалност на браузър Vivaldi. Разширенията позволяват допълнително да нагласите и подобрите използването на браузъра и варират от инструменти за социални мрежи до функции, свързани с поверителността, като например блокиране на реклами.


Разширения във Vivaldi

Въпреки че Vivaldi цели да осигури възможно най-много вградена функционалност, много потребители донастройват сърфирането с помощта на разширения.

Тъй като Vivaldi е създаден на основата на проекта на браузър Chromium, разширенията, налични в магазина на Chrome, също могат да бъдат инсталирани във Vivaldi. В някои случаи разширенията, създадени за браузър Chrome, ще се държат по различен начин, когато са инсталирани във Vivaldi, но в по-голямата си част вашите предпочитани разширения за Chrome ще работят добре във Vivaldi.

В случай че дадено разширение не работи според очакванията, моля, обсъдете разширението в нашия форум, за да видите дали въпросът може да бъде решен или дали членовете на общността могат да предложат алтернативи. Свързването с разработчиците на разширението също може да помогне.


Инсталиране на разширение във Vivaldi

 1. Отворете магазина на Chrome;
 2. Изберете категория Разширения;
 3. Потърсете желаното разширение;
 4. Щракнете върху Добавяне, за да инсталирате разширението във Vivaldi.

Ако не виждате бутона Добавяне, преминете към Настройки > Поверителност и сигурност > Разширения на Google и се уверете, че има отметка пред Разреши уебмагазин.

В случай че дадено разширение не е налично в магазина на Chrome, може да го качите ръчно:

 1. Преминете към страницата с разширения;
 2. Разрешете развоен режим (за програмисти) от захвата в горния десен ъгъл на страницата;
 3. Щракнете върху Зареждане на разпакетираното в новото меню, което ще се появи;
 4. Намерете папката на разширението във вашия Файлов мениджър (ако го имате като файл .zip, първо го извлечете);
 5. Щракнете върху Избор на папка, за да заредите разширението във Vivaldi.

Допуск на разширения на трети страни до управление на пусковата решетка

За да създадете собствена пускова решетка с помощта на разширение:

 1. Отворете Настройки на Vivaldi;
 2. Преминете към Раздели > Вид при създаване;
 3. Поставете отметка пред и управлявай чрез разширение.

Управление на разширенията

Страницата с разширения осигурява преглед на текущо инсталираните разширения, възможност за забраняване или премахване на разширения и коригиране на специфичните за тях настройки.

Достъп до страницата с разширения

За да отворите страница с разширения, преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Инструменти > Разширения.

До страницата с разширенията може да получите достъп и като:

Достъп до разширенията чрез Бързи команди

За да отворите изскачащия диалог или настройките на разширението:

 1. Отворете Бързи команди с (F2/⌘ E);
 2. Напишете името на разширението;
 3. Използвайте стрелките, за да изберете разширението;
 4. Натиснете Enter, за да отворите изскачащия диалог на разширението, или Ctrl + Enter/⌘ Enter, за да отворите страницата с настройки на разширението (ако то разполага с такава).

Промяна на настройките на разширението

Някои разширения имат настройки, които може да промените. За да видите тези настройки:

 • Щракнете с десен върху разширението в лентата с адреси и изберете Настройки от контекстното меню;
 • Или в страницата с разширения щракнете върху Подробности > Опции за разширението.

Обновяване на разширения

Разширенията обикновено се обновяват автоматично. За да обновите разширенията ръчно:

 1. Преминете към страницата с разширения;
 2. Разрешете развоен режим (за програмисти) от захвата в горния десен ъгъл на страницата;
 3. Щракнете върху Актуализиране в новото меню, което ще се появи.

Забраняване на разширения

За да забраните разширение:

 1. Отворете страницата с разширения;
 2. Щракнете върху захвата за превключване в долния десен ъгъл на картона на разширението.
Долна част на картона на разширението в страницата с разширения

Забраняването на разширения е добър начин да разберете дали възникналата неизправност в браузъра е причинена от разширение или не.

Премахване на разширения

За да премахнете разширение:

 • Щракнете с десен върху разширение в лентата с адреси и изберете Премахни разширението от контекстното меню;
 • Или щракнете върху Премахни в страницата с разширения.

Потвърдете, като щракнете отново върху Премахни в потвърждаващия диалог.


Скриване на бутоните на разширението в лентата с адреси

За да скриете или да покажете разширение в лентата с адреси, щракнете с десен върху разширението и изберете Скрий бутона/Покажи бутона. Използвайте захвата за превключване Показване/скриване на скритите разширения отдясно за показване на скритите разширения. За да покажете скритите разширения в падащо меню, вместо да разгръщате лентата с адреси (сравнете картините по-долу), преминете към Настройки > Лента с адреси > Разгъване на разширенията и поставете отметка пред Разгъвай скритите в падащо меню.

Скрити разширения, показани в лентата с адреси
Скрити разширения в лентата с адреси
Скрити разширения, показани в падащото меню
Скрити разширения в падащо меню

Пренареждане на разширенията в лентата с адреси

Разрешените разширения често имат бутон в лентата с адреси. Може да ги пренаредите, като задържите натиснат Ctrl/* и ги влачите и пускате направо върху лентата с адреси.

* Под MacOS пуснете , преди да отпуснете бутона на мишката.