Hue на Philips

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Português 简体中文

Изберете кои лампи Hue на Philips трябва да контролира Vivaldi, за да сверите своята физическа среда с цвета на браузъра.

Настройване на Hue на Philips

  1. Първо, уверете се, че лампите Hue са съединени към същата мрежа, към която е съединен браузърът.
  2. После, преминете към Настройки > Теми > Интегриране на темата с Hue на Philips и поставете отметка пред Разреши Hue.
  3. След като я разрешите, щракнете върху Намери мост и щракнете върху бутона на вашия мост, за да потвърдите съединението.
Настройки на Hue на Philips

След като съединението бъде осъществено, всяка лампа Hue на Philips ще бъде посочена в списък и може да бъде разрешена/забранена поотделно. Броят на лампите е неограничен.

Ако Заемай открояване от страницата е разрешено в Настройки > Теми > Редактор > Настройки, лампата Hue ще променя цвета си в зависимост от цвета на страницата в показания раздел. Когато е забранено, ще се използва цветът на открояване от темата.

Ако сте настроили разписание на темите, цветовете на Hue ще се променят при промяна на темата.