Настройки

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português 简体中文

Използвайте Настройки, за да нагласите облика на браузъра, да се впишете в профила във Vivaldi, да сверите данните на браузъра, да прегледате настройките на поверителност и други неща.

Достъп до настройките на Vivaldi

Във Vivaldi има множество начини за достъп до Настройки:

Има възможност да се покажат всички настройки наведнъж, като изберете Всички отдолу на списъка.

Може също така да потърсите настройка, която искате да промените, като въведете наименованието ѝ в полето за търсене над списъка с дялове.

Повечето настройки се прилагат незабавно; ако обаче се изисква повторен пуск на браузъра, за да се приложат промените, това е посочено до съответната настройка.

Настройка, изискваща повторен пуск на браузъра, за да влезе в сила

Варианти на настройките

За да отваряте Настройки в нов раздел, а не в отделен прозорец:

  1. Преминете към Настройки > Облик > Облик на прозореца.
  2. Разрешете Отваряй Настройки в раздел.

Категориите с настройки в колоната отляво са оцветени и обединени по групи. Ако предпочитате едноцветен изглед на иконите на категориите:

  1. Преминете към Настройки > Облик > Облик на прозореца.
  2. Разрешете Ползвай едноцветни икони в Настройки.

Нулиране на настройките

Ако сте променили някои настройки, след което браузърът престава да се държи както искате, но не сте сигурни в причината, опитайте да занулите фабрично настройките.

За да нулирате настройките:

  1. Отворете Настройки.
  2. Преминете към категорията с настройки, която искате да нулирате.
  3. Превъртете до долния край на дяла.
  4. Щракнете върху Занули фабрично [име на категорията].
  5. Потвърдете решението, като щракнете върху Нулирай настройките в изскачащия диалог.

Някои настройки, като Разреши Поща, Календар и Канали, няма да бъдат нулирани.


Някои допълнителни настройки са достъпни, когато напишете chrome://settings в адресното поле.