Настройки на пощата

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Оформление на пощата

За да промените оформлението на кутията:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Настройки на пощата > Оформление на пощата;
 2. Изберете между:
  1. водоравно
  2. отвесно
  3. отвесно в ширина

Или щракнете върху бутона превключи изгледа Превключи изгледа в горния десен ъгъл на раздела на пощата.


Известяване в пощата

За да промените известяването за получени писма, преминете към Настройки > Поща > Настройки на пощата > Известяване в пощата. Там може също да включите и изключите известяването със сигнал и известяването при изпращане на писмата.


Интервали за проверка

Поща на Vivaldi предлага 3 интервала за проверка за нова поща:

 • през 1 минута
 • през 15 минути
 • ръчно

Посочете предпочитания от вас интервал в Настройки > Поща > Настройки на пощата > Проверка за нова поща.


Фабричен подател

В случай че сте добавили няколко пощенски профила в Поща на Vivaldi, може да изберете кой адрес за е-поща ще се използва като фабричен подател. Или може да изберете винаги да се използва адресът за е-поща, който е бил използван при изпращане на последното писмо.


Палитра при съставяне

В Настройки > Поща > Настройки на пощата > Палитра при съставяне може да определите дали фонът на областта за писане на писмо при съставяне да е бял, а текстът — черен, или да използвате палитра от вашата тема.

Изтриване на дублирани писма

В Поща на Vivaldi дублирани писма са тези, които имат идентични заглавки. В Настройки > Поща > Настройки на пощата може да определите как да се обработват такива писма. Налице са следните варианти за:

Изтриване на дублирани писма:

 • Питай;
 • от всички папки на профила;
 • от всички профили и папки.

Окончателно изтриване на дублирани писма:

 • Питай;
 • само от текущата папка;
 • от всички папки на профила;
 • от всички профили и папки.

Броячи на писмата

Може да покажете броячи на нечетените писма върху бутон Поща в чекмеджето и върху бутона в лентата на състоянието.

Може също така да определите дали искате да виждате броячи на нечетените към изтритите, нежеланите, архивираните и черновите в панел Поща.

Коригирайте настройките в Настройки > Поща > Настройки на пощата > Броячи на писмата.


Негледани писма

Във Vivaldi едно писмо може да има 3 състояния — негледано, нечетено и прочетено. Ако е разрешено, всички нови писма ще се показват като негледани. Когато отворите дадено писмо, то автоматично ще се промени от негледано на прочетено. Така лесно може да видите кои писма вече са прегледани и кои все още не са отворени.

За да направите така, че негледаните и нечетените писма да изглеждат по един и същ начин и броячът на негледаните писма да не се показва до нечетените в панел Поща:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Настройки на пощата > Негледани писма.
 2. Забранете Осветявай и отчитай негледаните писма.

Нечетени писма

Отбелязването на писмо като прочетено в Поща на Vivaldi е съзнателен избор. Ако искате писмата да се отбелязват като прочетени автоматично, след като ги отворите:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Настройка на пощата > Нечетени писма.
 2. Разрешете Отбележи като прочетено.

Търсене в писмата

Когато търсите в Поща на Vivaldi, резултатите фабрично се показват, след като напишете третия знак в полето за търсене. За да може търсенето да започва само след като напишете цялата ключова дума или фраза и след като натиснете Enter от клавиатурата, разрешете Търси с натискане на [Enter] в Настройки > Поща > Настройки на пощата > Търсене в писмата.


Преписки

Може да преглеждате всички писма в списък или да обедините свързаните писма в преписки.

За да включите и изключите показването на преписката за цялата поща, щракнете върху бутона Покажи/скрий преписките в горния десен ъгъл на раздел Поща.

За да прегледате всички писма от една преписка:

 • Щракнете с десен върху едно от писмата в преписката и изберете Преписка > Покажи преписката.
 • Изберете едно от писмата в преписката и натиснете едносимволния бърз клавиш T.

Външно съдържание в писмата

За да защити поверителността, фабрично Vivaldi не изтегля външно съдържание. Ако дадено писмо съдържа външно съдържание, като снимки, между заглавката и тялото на писмото ще се покаже известие „Външното съдържание в писмото се препятства.“ с настройка за зареждане на външното съдържание. Ако имате доверие на подателя, може също така да разрешите винаги да се зарежда външно съдържание от този подател.

Може също така да разрешите показването на външно съдържание по контакт в панел Контакти:

 1. Щракнете с десен върху контакт и изберете Редактирай;
 2. Поставете отметка пред Зареждай външно съдържание в писмата.

Забраняване на Поща на Vivaldi

В случай че не планирате да използвате нито Поща, нито Календар, нито Четеца на инфоканали на Vivaldi, може да забраните възможностите от Настройки > Общи > Работоспособни възможности > и снемете отметката пред „Разреши Поща, Календар и Канали“.