Изпращане на писма

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Съставяне на ново писмо

За да напишете ново писмо:

 1. Отворете панел Поща;
 2. Щракнете върху бутон за съставяне на писмо Състави в лентата с инструменти на панел Поща;
 3. Попълнете данни за подател, получател и тема в дела на заглавката;
 4. Напишете писмото.

Или може да използвате следните бързи клавиши (работят само в раздел Поща):

 • Напишете „Състави ново писмо“ в Бързи команди.
 • Използвайте едносимволен бърз клавиш N.

За да изпратите писмо до записан контакт:

 • В панел Контакти щракнете с десен върху име/е-поща в списъка с контакти > изберете Състави писмо;
 • В профила на даден контакт, в панел Контакти, щракнете върху плика пред неговия адрес за е-поща.

Заглавка

 • От — посочете профил, от който искате да изпратите писмото. Може да промените фабричния подател в Настройки > Поща > Настройки на пощата > Подател на нови писма.
 • До — поле за фабричния получател. Добавете получатели, за които е предназначено писмото и от които очаквате отговор или действие.
 • ЯК (явно копие) — добавете получатели, които не трябва задължително да отговорят, но които трябва да бъдат информирани за съдържанието на писмото.
 • СК (скрито копие) — подобно на Як, но всеки един от получателите няма да види, че контактите, изброени в поле Ск, са получатели на писмото.
 • Тема — заглавие на писмото.

Тяло

За написване на съдържанието на писмото съставителят в Поща на Vivaldi предлага редактор HTML, който позволява да добавите обикновено форматиране към текста. Ако пишете без форматиране на писмото, то ще бъде изпратено във формат на обикновен текст.

Добавяне на прикачване

За да прикачите файлове към писмото:

 1. Щракнете върху прикачване Прикачи файл в лентата на писмото над съставителя;
 2. Прегледайте и изберете файла (файловете) във Файлов мениджър/Файндър;
 3. Щракнете върху Отвори.

Прикачените файлове се показват под поле Тема.

За да добавите картини в тялото на писмото:

 1. Щракнете върху Вмъкни картина в лентата с инструменти на редактора HTML;
 2. Прегледайте и изберете графичния файл във Файлов мениджър/Файндър;
 3. Щракнете върху Отвори.

Подпис

Всички профили, които добавите към Поща на Vivaldi, получават фабричния подпис на Vivaldi. За да го редактирате:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Пощенски профили;
 2. Изберете профила, чийто подпис искате да обновите;
 3. Добавете вашия подпис.

Промените ще бъдат записани автоматично.

Палитра при съставяне

В Настройки > Поща > Настройки на пощата > Палитра при съставяне може да определите дали съставителят е:

 • черен текст върху бял фон; или
 • в цветовете на темата.

Изпращане на писмо

Когато приключите с писането на писмото, имате няколко възможности:

 • Незабавно изпращане — щракнете върху изпрати Изпрати в лентата на писмото над съставителя на писма;
 • Нареждане на писмото в опашката на Изходящи — използвайте този вариант, ако не възнамерявате да правите промени в писмото, но все още не искате да го изпращате;
 • Записване като чернова — в случай, че искате да промените нещо по-късно, оставете писмото като чернова. Всички писма, които започнете да съставяте, ще бъдат автоматично записани като чернови.

Отговор и препращане на писмо

За да отговорите на писмо:

 1. Отворете писмото;
 2. Щракнете върху отговори Отговори или ”отговори Отговори на всички в лентата на писмото.
  Или използвайте бързия клавиш R/Shift+R или напишете „Отговори на писмото“/„Отговори на всички“ в Бързи команди;
 3. Напишете текста на писмото над частта с цитата;
 4. Щракнете върху изпрати Изпрати.

За да препратите писмо:

 1. Отворете писмото;
 2. Щракнете върху препрати Препрати в лентата на писмото;
 3. Ако искате да добавите нещо, напишете текста на писмото над частта с цитата;
 4. Щракнете върху изпрати Изпрати.

Освен електронните писма може също така да препращате писмата на каналите.


Чернови

Всички писма, които започнете да съставяте във Vivaldi, ще бъдат автоматично записани като чернови, достъпни от панел Поща > Всички > Чернови или от панел Поща > Профили > вашия пощенски профил > Чернови.

Редактиране на чернова

За да продължите да пишете черновата на писмо:

 1. Отворете писмото в папка Чернови;
 2. Щракнете върху ”редактирай" Редактирай в лентата на писмото.
  Или щракнете с десен върху писмото в списъка с чернови и изберете Редактирай.

За да отхвърлите чернова по време на съставяне, щракнете върху отхвърли Отхвърли черновата в лентата на писмото.

За да изтриете чернова впоследствие:

 1. Намерете писмото в папката с чернови под Всички или в папка Чернови на вашия пощенски профил;
 2. Използвайте една от следните възможности:
  1. Отворете писмото и щракнете върху  Изтрий в лентата на писмото;
  2. Изберете писмото в списъка с писма, щракнете с десен върху него и изберете Изтрий от контекстното меню.
  3. Натиснете Delete от клавиатурата.

Изходящи

В Поща на Vivaldi Изходящи е подпапка на Всички, в която може да съхранявате чернови на писма, които вече сте написали, но все още не искате да изпращате.

В случай че откриете нещо, което трябва да бъде променено, може да редактирате писмо, поставено в опашката, по същия начин, както бихте редактирали чернова.

Фабрично нареждане в опашката

Може да превърнете нареждането на писмото в опашка във фабрично действие, когато щракнете върху бутона Изпрати в съставителя на писма. За да го направите:

 1. Започнете да съставяте писмото;
 2. Щракнете върху стрелката до бутон изпрати Изпрати в лентата на писмото:
 3. Поставете отметка пред Нареди в опашката;

След това, когато щракнете върху бутона изпрати Изпрати в бъдеще, писмото ще бъде премествано в Изходящи, вместо да бъде изпращано.

Изпращане на писма от Изходящи

За да изпратите всички писма от всички профили:

 1. Отворете панел Поща;
 2. Щракнете върху изпрати Изпрати от всички профили в лентата с инструменти на панел Поща.

За да изпратите всички писма от единичен профил в Изходящи:

 1. Отворете панел Поща;
 2. Щракнете върху стрелката до изпрати Изпрати от всички профили в лентата с инструменти на панел Поща;
 3. Изберете профила, от който искате да изпратите писма.

За да изпратите единично писмо:

 1. Щракнете върху него в списъка с писма;
 2. Изберете изпрати Изпрати.