Контакти

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Nederlands Српски 简体中文

Панел Контакти

Всеки, до когото изпратите или от когото получите писмо, ще бъде добавен във вашите контакти.

За да получите достъп до своите контакти:

В панел Контакти може да:

 • търсите съществуващи контакти;
 • добавяте нови контакти;
 • изтривате контакти;
 • редактирате сведенията на контакт;
 • прегледате цялата кореспонденция между вас и контакта;
 • изпратите писмо до контакт или контакти.

Добавяне на нов контакт

За да добавите нов контакт:

 1. Отворете панел Контакти;
 2. Щракнете върху бутон за добавяне Създай контакт в лентата с инструменти на панел Контакти;
 3. Попълнете сведенията на контакта.

Новият контакт ще бъде добавен автоматично.


Редактиране на контакт

За да редактирате сведенията на контакт:

 1. Отворете панел Контакти;
 2. Изберете контакт, който искате да редактирате, и щракнете върху наличните сведения в дела със сведения на контакта в долната част на панела.
  Или щракнете с десен върху контакт и изберете Редактирай;
 3. Обновете сведенията.

Промените ще бъдат записани автоматично.


Изтриване на контакт

За да изтриете контакт:

 1. Отворете панел Контакти;
 2. Изберете контакт, който искате да изтриете;
 3. Посочете един от следните варианти:
  1. Щракнете върху  Изтрий в лентата с инструменти на панел Контакти;
  2. Щракнете с десен върху контакт и изберете Изтрий от контекстното меню;
  3. Натиснете Delete от клавиатурата.

За да изтриете множество контакти, изберете ги с Shift или Ctrl/Cmd и използвайте някой от изброените по-горе варианти.


Показване на всички писма

Едно от фабричните действия в панел Контакти е показването на всички писма, които сте получили или изпратили до контакта.

За да покажете тези писма:

 • Щракнете (двукратно) върху контакт, за да се отвори нов раздел с всички писма (ако това е фабричното действие за контакт в Настройки > Чекмедже > Панел Контакти);
 • Изберете контакт и натиснете Enter (ако прегледът на писмата е фабричното действие)
 • Щракнете с десен върху контакта и изберете Покажи писмата от контекстното меню.

Други начини за показване на писмата от или до и от подателя:

 • Щракнете с десен върху едно от писмата в списъка с писма в Поща, изберете Подател > Покажи писмата от подателя;
 • Отворете писмо и използвайте бързия клавиш E (разрешете използването на едносимволни бързи клавиши в Поща в Настройки > Клавиатура > Бързи клавиши).
 • Отворете писмо, щракнете с десен някъде върху заглавката и изберете Покажи писмата от подателя.
 • Отворете писмо, пососочете името/е-поща на подателя или получателя, щракнете върху малката стрелка и изберете Покажи писмата от и до.

Съставяне на ново писмо

Другото фабрично действие за контакт е отварянето на съставителя на писмо, за да изпратите ново писмо до контакта.

За да започнете съставянето на ново писмо до избран контакт:

 • Щракнете (двукратно) върху контакта, за да отворите съставителя (ако това е фабричното действие за контакт в Настройки > Чекмедже > Панел Контакти);
 • Изберете контакта и щракнете върху бутон за съставяне на писмо Състави писмо до контакта в лентата с инструменти на панел Контакти;
 • Щракнете с десен върху контакта и изберете Състави писмо от контекстното меню;
 • Изберете контакта и щракнете върху иконата с плик пред неговия адрес за е-поща в дела със сведения за контакта.

За да започнете съставянето на ново писмо до множество контакти:

 1. Изберете контактите, които искате да добавите като получатели, като държите натиснат Shift или Ctrl/Cmd;
 2. Щракнете върху бутон за съставяне на писмо Състави писмо до контакта  в лентата с инструменти на панел Контакти.
  Или щракнете с десен върху някой от избраните контакти и изберете Състави писмо.

Когато отворите съставителя на писмо в Поща, ще получите препоръки за контакт веднага щом започнете да пишете в полета До, ЯК и СК.


Настройки на панел Контакти

Фабрично действие за контакт

В Настройки > Чекмедже > Панел Контакти може да посочите дали при щракване върху даден контакт:

 • да се отвари списъкът с писма, които сте изпратили един до друг; или
 • да се отвари съставителят на писмо, за да изпратите писмо до контакта.

В настройките на панел Контакти може също така да посочите дали предпочитаното от вас действие да се извършва след еднократно или двукратно щракване. Може да получите достъп до другата настройка от контекстното меню с десен бутон на мишката.

Подреждане на контактите

Може да подредите контактите по име. За да промените реда на подреждане, щракнете върху заглавието в менюто за подреждане между лентата с инструменти на панел Контакти и списъка с контакти, за да превключите подреждането от възходящ в низходящ ред.

Ширина на панел Контакти

Фабрично промяната на ширината на един панел я променя за всички останали панели. За да дадете отделна ширина на панел Контакти:

 1. Щракнете с десен върху бутона панел Контакти;
 2. Изберете Освободи в ширина;
 3. От външния ръб на панела влачете панела до желаната ширина.

Дял със сведения на контакт

В долната част на панел Контакти се показват сведения на избрания от вас контакт.

За да промените размера на дяла, поставете курсора на мишката в горния край на дяла и влачете в предпочитана посока, за да увеличите или намалите размера.

За да скриете изцяло дела със сведения, влачете ръба докрай надолу или щракнете двукратно върху него. Влачете, щракнете двукратно или започнете да редактирате контакта, за да покажете дела отново.