Използване на Поща, Календар и Канали в отделен потребителски профил

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Українська Português 简体中文

Ако искате да използвате Поща, Календар и Канали на Vivaldi отделно от основния браузър, препоръчваме да зададете вашите пощенски и календарни профили в нов потребителски профил. Или може да инсталирате втори Vivaldi като самостоятелна версия.

Добавяне на нов профил

 1. Щракнете върху бутона на профила в горния десен ъгъл на прозореца на браузъра и изберете Организирай личностите.
  бутон на профила в лентата с адреси
  Или преминете към Настройки > Лента с адреси > Управляеми профили и щракнете върху Организирай профилите.
 2. Щракнете върху Добави лице  отдолу на изскачащото меню.
 3. Подберете име на новия профил, изберете или качете аватар и решете дали искате пряк път на работния плот за профила или не.
 4. Щракнете върху Добави лице.

След като създадете новия профил, винаги може да го отворите от менюто на профила във Vivaldi. Може да отворите втория профил и от пряк път на работния плот, ако сте създали такъв. Под Windows, докато вторият профил е отворен, може също така да закачите бутона на профила в лентата на задачите.


Задаване на вашите профили

За да използвате Календар на Vivaldi, уверете се, че сте разрешили Поща, Календар и Канали от Настройки > Общи > Работоспособни възможности. При напълно нова инсталация или при нов потребителски профил, посочете варианта „Браузър, Поща и Календар“ в потока на първите стъпки.

Преминете към Настройки > Поща и Настройки > Календар, за да зададете своите профили. За подробни инструкции разгледайте следните помощни страници:


Отваряне на препратки в друг профил

За да отворите препратки от вашия профил в Поща в основния профил на браузъра:

Вариант 1

 1. Уверете се, че другият профил е отворен;
 2. Щракнете с десен върху препратката в профила в Поща;
 3. Изберете Отвори препратката като (име на профил).

Вариант 2

 1. Отворете два прозореца така, че да се виждат и двата;
 2. Поставете курсора на мишката върху препратката;
 3. Щракнете и започнете да влачите курсора на мишката надолу;
 4. Докато влачите, преместете препратката към втория прозорец, например към адресното поле, над бутона Отвори нов раздел или към текстово поле.
 5. Пуснете бутона на мишката, за да поставите препратката.

Копиране на съдържание от един профил в друг

За съжаление не е възможно да откроите текст в страница и да използвате възможности като Изпрати по пощата и Запиши като събитие между различни профили.

Но освен класическата възможност за копиране и поставяне има и друг начин за преместване на съдържание от един профил в друг.

 1. Отворете два прозореца така, че да се виждат и двата;
 2. Поставете курсора на мишката върху осветен текст, препратка или картина;
 3. Щракнете и започнете да влачите;
 4. Докато влачите, преместете съдържанието във втория прозорец, например в съставителя на писма или в описанието на събитие от календара.

Собствена икона в лента на задачите

Под Windows всеки профил има собствена икона в лентата на задачите, когато е отворен. За да разграничите основния профил на браузъра от профила за Поща, Календар и Канали, може да зададете собствена икона на бутона в лентата на задачите. За да го направите:

 1. Отворете втория профил;
 2. Щракнете с десен върху бутона в лентата на задачите и изберете Закачи към лентата на задачите;
 3. Щракнете отново с десен върху бутона в лентата на задачите;
 4. Щракнете с десен върху Vivaldi (над Откачи от лентата на задачите) и изберете Свойства;
 5. В дял Пряк път щракнете върху Промени иконата;
 6. Прелистете до собствената икона (трябва да е файл на икона (.ico)) и щракнете върху Отвори;
 7. Щракнете веднъж върху OK в диалог Промяна на иконата и втори път в диалог Свойства.

За съжаление macOS и Linux не поддържат отделни бутони на профилите в дока/лентата на задачите.