Добавяне и управление на календарни профили

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Разрешаване на календара

За да използвате Календар на Vivaldi, уверете се, че сте разрешили Поща, Календар и Канали от Настройки > Общи > Работоспособни възможности. При напълно нова инсталация или при нов потребителски профил, посочете варианта „Браузър, Поща и Календар“ в потока на първите стъпки.


Локален профил

Календар на Vivaldi идва с вече зададен локален профил. Календарите и събитията под локалния профил се съхраняват в компютъра и могат да бъдат разглеждани и управлявани само в копието на браузъра, в което са създадени.

Тази възможност е добра от гледна точка на поверителността, тъй като събитията няма да се съхраняват на сървъри на трети страни, но е неудобна, ако искате да имате достъп и да управлявате своите събития от няколко места и да ги споделяте с други хора.


Уебпрофили

Може също така да използвате Календар на Vivaldi с уебпрофили, като в този случай календарите и събитията се съхраняват на сървърите на доставчика на календарна услуга и могат да бъдат достъпни от множество клиенти.

Добавяне на уебпрофил

За да добавите нов профил за уебкалендар:

 1. Преминете към Настройки > Календар > Календарни профили;
 2. Щракнете върху  Добави профил под списъка с профили;
 3. Изберете вида на профила:
  • Календар на Vivaldi.net;
  • Календар на Fastmail;
  • Календар на Google;
  • Календар на iCloud на Apple;
  • Календар CalDAV;
  • Уебкалендар.
 4. Щракнете върху Напред.
 5. Попълнете останалата информация (прочетете по-долу допълнителни инструкции за всеки вид профил);
 6. Щракнете върху Създай профил.

Календар на Vivaldi.net

Уебпоща на Vivaldi разполага с възможност за уебкалендар. Може лесно да добавите календар CalDAV в браузъра, тъй като браузърът открива препратката към календара автоматично при вписване.

След като изберете Календар на Vivaldi.net като вид профил:

 1. Дайте название на календарния профил.
 2. Напишете адреса за е-поща на вашия профил във Vivaldi (с малки букви) и паролата.
 3. Щракнете върху Добави профил.
 4. Изберете кои календари искате да сверявате с Календар на Vivaldi, кои да бъдат скрити и кой да бъде фабричният календар на профила.
 5. Щракнете върху Готово или върху Добави друг профил, ако имате да добавяте още профили.

Календар на Google

След като изберете Календар на Google като вид профил:

 1. Дайте название на календарния профил.
 2. Напишете вашия адрес за е-поща в Gmail.
 3. Щракнете върху Добави профил.
 4. Следвайте инструкциите от отварящия се изскачащ прозорец за вписване на Google. Впишете се и дайте на Vivaldi достъп за преглед и редактиране на вашите календари.
 5. Изберете кои календари искате да сверявате с Календар на Vivaldi, кои да бъдат скрити и кой да бъде фабричният календар на профила.
 6. Щракнете върху Готово или върху Добави друг профил, ако имате да добавяте още профили.

Забележка! Календарът на Google фабрично ще добави известяване към всички нови събития, които нямат известия. В случай че се появят неочаквани напомняния за събития, създадени в Календар на Vivaldi, моля, проверете настройките в сайта на Календара на Google. Изключването на глобалната настройка за известяване не е достатъчно, затова проверете настройките на всеки календар поотделно.

Календар на iCloud

Преди да добавите своя профил в iCloud към Календар на Vivaldi, създайте парола за приложение, която ще използвате с Календар на Vivaldi (инструкции).

След като изберете iCloud на Apple като вид профил при добавянето на нов профил:

 1. Дайте название на календарния профил.
 2. Напишете своя Apple ID.
 3. Въведете паролата за приложението, която сте създали за Vivaldi.
 4. Щракнете върху Добави профил.
 5. Изберете кои календари искате да сверявате с Календар на Vivaldi, кои да бъдат скрити и кой да бъде фабричният календар на профила.
 6. Щракнете върху Готово или върху Добави друг профил, ако имате да добавяте още профили.

Календар CalDAV

След като изберете Календар CalDAV като вид профил:

 1. Дайте название на календарния профил.
 2. Въведете адреса на профила, който трябва да намерите някъде в настройките на календарния профил в страницата на услугата.
 3. Напишете името на потребителя и паролата.
 4. Щракнете върху Добави профил.
 5. Изберете кои календари искате да сверявате с Календар на Vivaldi, кои да бъдат скрити и кой да бъде фабричният календар на профила.
 6. Щракнете върху Готово или върху Добави друг профил, ако имате да добавяте още профили.

Уебкалендар

Уебкалендарите, например националните празници или календарът на срещите на вашия любим отбор, са добър начин за следене на събития, които не искате да добавяте ръчно, но все пак искате да знаете за тях. Събитията в уебкалендара са само за четене, което означава, че може да ги разглеждате, но само собственикът на календара може да ги редактира.

След като изберете Уебкалендар като вид профил:

 1. Дайте название на календарния профил.
 2. Въведете препратката на календара (уверете се, че адресът завършва на .ics).
 3. Щракнете върху Добави профил.
 4. Изберете кои календари искате да сверявате с Календар на Vivaldi, кои да бъдат скрити и кой да бъде фабричният календар на профила.
 5. Ако достъпът до уебкалендара е ограничен, въведете вашите име на потребител и парола. Ако това е публичен календар, оставете полетата за име на потребител и парола празни.
 6. Щракнете върху Готово или върху Добави друг профил, ако имате да добавяте още профили.

Е-поща на календара

За да споделяте събития, календарът трябва да е свързан с пощенски профил. Изберете пощенския профил в Настройки > Календар > Интегриране на календара > Е-поща на календара.

За да добавите нов пощенски профил, разгледайте помощната страница добавяне и управление на пощенски профили.


Редактиране на профили

За да промените нещо в профила:

 1. Преминете към Настройки > Календар > Календарни профили.
 2. Изберете профил, който искате да обновите.
 3. Направете промените.
 4. Щракнете върху Запиши.

Изтриване на профили

За да изтриете профил и неговите календари:

 1. Преминете към Настройки > Календар > Календарни профили.
 2. Изберете профил, който искате да изтриете.
 3. Щракнете върху  Премахване на профила под списъка с календари.
 4. Щракнете върху Да в потвърждаващия диалог.