Отстраняване на неизправности в Календар на Vivaldi

This post is also available in: English 日本語 Français Español Српски Українська 简体中文

Ако с Календар на Vivaldi, се случва нещо странно, има няколко неща, които може да направите, за да отстраните неизправността.

Липсващи събития

Ако не виждате събитие, което сте добавили:

 • Уверете се, че показването на събитията в календара е разрешено.
  1. В раздел Календар щракнете върху  Календари в горния ляв ъгъл.
  2. Уверете се, че календарите, които искате да видите, са разрешени.
 • Прегледайте различните изгледи на календара, за да проверите дали събитието не е на друга дата.
 • Използвайте търсене, за да намерите събитието.

Когато не виждате събития от уебкалендар в Календар на Vivaldi:

 1. Преминете към Настройки > Календар > Календарни профили.
 2. Уверете се, че календарният профил е правилно зададен.
 3. След това проверете Настройки > Календар > Календари.
 4. Изберете календара, от който не виждате събития.
 5. Уверете се, че сверяването на календара е включено.

Повторно добавяне на уебкалендар

Ако срещате неизправности с даден уебкалендар, може да опитате дали премахването и повторното му добавяне няма да помогне. Тъй като събитията се съхраняват в сървърите на доставчика на календарна услуга, няма да се стигне до загуба на данни.

За да премахнете профил:

 1. Преминете към Настройки > Календар > Календарни профили.
 2. Изберете профила, с който срещате трудности.
 3. Щракнете върху  Премахване на профила под списъка с профили, за да го премахнете.

За да добавите профил:

 1. Щракнете върху Добави профил под списъка с профили.
 2. Посочете вида профил и попълнете необходимите данни.
 3. Завършете, като щракнете върху Добави профил.

Нулиране на локалния календар

Ако нямате никакви важни данни в календара, може да го нулирате, като изтриете базата данни на календара. Вашият локален профил и календари ще бъдат изтрити, а уебпрофилите с техните календари ще бъдат премахнати. Следвайте следните стъпки, за да нулирате календара:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Помощ > За Vivaldi или напишете vivaldi://about в адресното поле.
 2. Запишете Път към профила.
 3. Излезте от браузъра.
 4. Намерете папката във файловия мениджър/Файндър на вашата операционна система.
 5. В папката на профила намерете файл с име Calendar.
  Ако желаете, може да направите резервно копие на базата данни, като първо копирате файла.
 6. Изтрийте файла Calendar.
 7. Пуснете браузъра.
 8. Задайте вашите профили в календара и техните календари.

Проверка на дневниците на календара

За да проверите дневниците на Календар на Vivaldi за евентуални грешки:

 1. Щракнете върху бутона Състояние на календара в лентата на състоянието.
 2. В изскачащия диалог изберете Дневници.

Примери за някои грешки, които могат да бъдат видени в дневниците:

 • Грешка при сверяване на обновявания в сървъра. Промените не са записани. — Вероятно неизправност в мрежата.
 • Грешка в сървъра за профил „[име на профила]“. — Свържете се с доставчика на услугата на уебкалендара.
 • Грешка при обособяване — Получени са недействителни данни на календара или действителни данни, за които все още няма добавена поддръжка.

Може да копирате дневниците или да ги запишете във файл, за да ги включите при докладване на неизправности във форума или към доклад за грешка.

Дневниците се изчистват при повторен пуск на браузъра. За да получите нужните дневници, повторете стъпките, причиняващи възникването на неизправността.


Провалено внасяне на събития от файл .ics

Събития от файл .ics могат да бъдат внесени чрез дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл. Когато внасянето се провали, е възможно файлът да съдържа недействително или повредено съдържание.

За да проверите дали файлът е действителен или съдържа неизправност, може да използвате валидатор. Например, https://icalendar.org/validator.html.


За да обсъдите въпроси, свързани с календара, с екипа и потребителите експерти на общността, намерете текуща дискусия по същия въпрос или, ако няма такава, създайте нова тема в нашия форум.