Настройки на изгледа на календара

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски 简体中文

Показване и скриване на календари

За да покажете или скриете събития от определени календари:

 1. Щракнете върху  Календари в горния ляв ъгъл на раздела, за да видите списък с всички календари.
 2. Щракнете върху названието на календара, за да го покажете или скриете.
  Ако кръгчето с цвят на календара пред названието на календара има отметка, събитията от календара са видими. Ако кръгчето е празно, събитията са скрити.

Фабричен календар

За да зададете фабричен календар:

 1. Щракнете върху  Календари > Фабричен календар в горния ляв ъгъл на изгледа на календара.
 2. Изберете нов фабричен календар от списъка с налични календари.

Когато промените календара за дадено събитие в редактора на събития, този календар ще стане фабричен календар.


Изгледи на календара

В Календар на Vivaldi може да разглеждате събитията в следните изгледи:

 • Ден (д) — един ден, разделен на часови интервали. Регулирайте видимите часове в Настройки > Календар > Настройки на календара > Работни часове.
 • Седмица (с) — една седмица, разделена на часови интервали.
 • Седмици (и) — 3 седмици (като предишна, текуща и следваща седмица), като те не се ограничават до един и същ месец.
 • Месец (м) — един календарен месец.
 • Година (г) — пълна календарна година, придружена от изглед на деня отстрани.
 • График (а) — събития за 6 седмици в списък, обединен по дати.

В многоседмичния и месечния изглед имате възможност да превключите разгъването на страничната лента в дневен изглед от лентата за придвижване в изгледа на календара в горния десен ъгъл на раздел Календар.

Превключване на изгледите

За да превключите между различните изгледи на календара:

Придвижване в изгледа на календара
 • Щракнете върху настройките в лентата за придвижване в изгледа на календара в горния десен ъгъл на раздела.
 • Използвайте едносимволни бързи клавиши, за да превключвате изгледите. Например, натиснете M за изглед по месец. Може да видите всички бързи клавиши в списъка по-горе или като посочите върху лентата за придвижване в изгледа на календара в горния десен ъгъл на раздел Календар. За да разрешите едносимволните бързи клавиши, преминете към Настройки > Клавиатура > Бързи клавиши > в т.ч. едносимволните.

Придвижване между времеви периоди

За да преминете към следващия и предишния обхват по дати:

 • Щракнете върху стрелките до бутона Днес в горния ляв ъгъл.
 • Използвайте стрелките, за да се преместите между интервалите, и продължете да натискате същия клавиш, за да преминете към следващия обхват по дати. Например продължете да натискате стрелката надясно, за да преминете към следващ ден/седмица от дневния и седмичен изглед, или продължете да натискате стрелката надолу, за да преминете към следващия обхват по дати от многоседмичния и месечния изглед.
 • Използвайте превъртане с колелото на мишката, за да се фокусирате върху предишния или следващия обхват по дати.

За да се съсредоточите върху днешния ден, щракнете върху бутона Днес в лентата за придвижване в изгледа на календара.

За да преминете по-назад или по-напред във времето:

 1. Щракнете върху текущо показания времеви период отгоре по средата на страницата или отгоре на панел Календар.
 2. Използвайте стрелките от двете страни на Днес, за да преминете към предишния или следващия период.
 3. Щракнете върху дата (обхват), за да я/го отворите.

Дали ще видите обзор на един месец или списък с месеци, зависи от текущия изглед на календара.

Дневен, седмичен, многоседмичен и графиков изглед
Месечен и годишен изглед

Оформления на събитията

В Календар на Vivaldi са налични 3 различни настройки за оформление на събитията:

 • Пълен — показва час на събитието, заглавие, описание, място и препратка към събитието.
  изглед на календара с разрешена настройка за пълно показване
 • Свит — показва всичко като горното, но ако сведенията на описанието или препратката са твърде дълги, ще се покаже само ограничена част от тази информация.
  изглед на календара с разрешена настройка за свито показване
 • Минимален — показват се само часа и заглавието на събитието.
  изглед на календара с разрешена настройка за минимално показване

За да превключите тези изгледи, щракнете върху бутоните на оформлението в горния десен ъгъл на раздела на календара, до поле Филтриране и търсене. Или променете изгледа в Настройки > Календар > Настройки на календара > Изглед на събитията.


Разредка в календара

Във Vivaldi времевите интервали на календара не са с фиксирани широчина и височина и по-дългите събития не заемат непременно повече място. Вместо това времевите интервали се регулират според количеството сведения, които имате за събитието. Това означава, че събитие с дълго заглавие и описание, което продължава само един час, може да заеме повече място, отколкото събитие с продължителност 5 часа и кратко заглавие и описание.