Панел Календар

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски 简体中文

Отваряне на панел Календар

За да получите достъп до панел Календар:

В панел Календар може да:

 • Преглеждате събитията в дневен, седмичен и графиков изглед.
 • Добавяте, редактирате и изтриване събития.
 • Отваряте календара в раздел.

Добавяне, редактиране и изтриване на събития в календара

За да добавите ново събитие в панел Календар:

 1. Щракнете двукратно върху свободна област в изгледа на календара.
 2. Въведете заглавие, срок и други сведения.
 3. Щракнете върху Готово или натиснете Enter, за да запишете събитието.

За да редактирате събитие:

 1. Щракнете върху него, за да отворите редактора на събития.
 2. Направете промените.
 3. Щракнете върху Готово или натиснете Enter, за да запишете събитието.

За да изтриете събитие:

 • Щракнете върху събитието, за да отворите редактора на събития и щракнете върху Изтрий.
 • Щракнете с десен върху събитието и изберете Изтрий събитието.
 • Придвижете се до събитието като използвате клавиатурата и натиснете Delete, докато събитието е осветено.

Съвет! Използвайте стрелките на клавиатурата, за да се придвижвате между интервали, дни и събития.
Натиснете Enter, за да добавите или редактирате събитие, Tab и Shift+Tab, за да се преместите между полетата със сведения на събитието, и отново Enter, за да запишете промените, или Esc, за да ги отмените.

Придвижване между времеви периоди

За да преминете към следващия и предишния обхват по дати:

 • Щракнете върху бутоните със стрелки в горния десен ъгъл на панела.
 • Използвайте стрелките, за да се преместите между интервалите, и продължете да натискате същия клавиш, за да преминете към следващ обхват по дати. Например натиснете стрелката надясно, за да преминете към следващия ден, или продължете да натискате стрелката надолу, за да преминете към следващия обхват по дати в седмичен изглед.

За да се съсредоточите върху днешния ден, щракнете върху бутона Днес.

За да преминете по-назад или по-напред във времето:

 1. Щракнете върху текущо показания времеви период отгоре на панела.
 2. Използвайте стрелките от двете страни на Днес, за да преминете към предишния или следващия период.
 3. Щракнете върху дата (обхват), за да я/го отворите.