Задачи в Календар на Vivaldi

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Українська Português 简体中文

Освен че може да създавате събития в Календар на Vivaldi, може да добавяте задачи или да преобразувате съществуващи събития в задачи. За да започнете да добавяте задачи, първо се уверете, че сте разрешили Поща, Календар и Канали в Настройки > Общи > Работоспособни възможности.

Добавяне на задачи

За да добавите нова задача:

 1. Отворете основния изглед на календара.
 2. Започнете да създавате ново събитие или изберете съществуващо събитие, което да превърнете в задача.
 3. Дайте заглавие на задачата и, ако желаете, добавете повече сведения.
 4. В дела Задача поставете отметка пред Превърни в задача.
 5. Щракнете върху Готово.

Преглед на задачите

Задачите с крайни срокове се появят в календара в датата на срока за изпълнение. Всички задачи, в т.ч. и тези без дати, са показани в графиковия изглед на календара, в панела отдясно.

Задачите с изтекли крайни срокове се посочват отгоре на панел Задачи в графиковия изглед. Отдолу на панела може да включите и изключите показването на завършените задачи.


Редактиране на задачи

За да направите промени в задача:

 1. Намерете я в календара.
 2. Щракнете върху задачата, за да отворите редактора.
 3. Направете промените.
 4. Щракнете върху Готово.

Обозначаване на задача като изпълнена

За да обозначите задача като изпълнена:

 1. Намерете я в календара.
 2. Поставете отметка пред срока и заглавието на задачата.

Или поставете отметка пред Обозначи като изпълнена в редактора на събития.


Изтриване на задачи

За да изтриете задача:

 1. Намерете я в календара.
 2. Щракнете върху задачата, за да отворите редактора.
 3. Щракнете върху Изтрий отдолу на редактора.

Или щракнете с десен върху задачата и изберете Изтрий събитието или се съсредоточете върху придвижване от клавиатурата и натиснете Delete.


Задачи в чекмеджето

Освен че може да преглеждате и управлявате задачите в основния изглед на календара, може да получите достъп до тях и от панел Календар или от обособения панел Задачи.