Внасяне на събития в Календар на Vivaldi

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Українська Português 简体中文

Внасяне на събития (файл ICS)

За да внесете файлове с календари с разширение .ics, които сте изнесли от други календари, изтеглили сте от мрежата (например локални календари на празниците) или някой е споделил с вас:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл.
 2. Изберете Събития (файл ICS).
 3. Щракнете върху Посочи файл….
 4. Намерете и отворете файла, който сте записали в компютъра.
 5. Посочете в кой календар искате да добавите събитията.
  Или посочете Нов календар, за да създадете нов календар за внесените събития, и дайте название на новия календар
 6. Щракнете върху Почни внасянето.
 7. Когато събитията бъдат внесени, щракнете върху ДА, ако нямате нищо друго за внасяне, или върху Внеси отново…, ако искате да внесете още данни.

Когато разрешите Отваряй файлове ICS във Vivaldi в Настройки на календара, може да внасяте календари с отваряне на файла .ics


Внасяне на събития от отдалечен сървър (iCal)

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл.
 2. Изберете Събития от отдалечен сървър (iCal).
 3. Въведете отдалечения адрес ICS.
 4. Посочете в кой календар искате да добавите събитията.
 5. Или посочете Нов календар, за да създадете нов календар за внесените събития, и дайте название на новия календар
 6. Щракнете върху Почни внасянето.
 7. Когато събитията бъдат внесени, щракнете върху ДА, ако нямате нищо друго за внасяне, или върху Внеси отново…, ако искате да внесете още данни.

Добавяне на профили за уебкалендари и календари

За да внесете и сверявате уебкалендари в Календар на Vivaldi, преминете към Настройки > Календар > Календарни профили и добавете профилите там. За по-подробни инструкции, разгледайте помощната страница добавяне и управление на календарни профили.