Бързи клавиши на календара

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Українська Português 简体中文

Използването на бързи клавиши е страхотен начин за ускоряване на начина на работа. Едносимволните бързи клавиши осигуряват още по-голяма бързина и по-малко движения с пръсти за достигане на съответните клавиши.

Може да прегледате и редактирате бързите клавиши на календара от Настройки > Клавиатура > Календар.

Налични бързи клавиши:

 • D — дневен изглед
 • W — седмичен изглед
 • N — многоседмичен изглед
 • M — месечен изглед
 • Y — годишен изглед
 • A — графиков изглед
 • K или Page ↓ — показване на следващия период
 • J или Page ↑ — показване на предишния период
 • T или Home — показване на сегашния момент
 • Alt + Page ↑ — приближаване на изгледа
 • Alt + Page ↓ — отдалечаване на изгледа
 • C — създаване на събитие
 • G — преминаване към дата
 • / — търсене в календара
 • R — опресняване на календара
 • Delete — изтриване на събитие

За да забраните едносимволните бързи клавиши в Поща и Календар:

 1. Преминете към Настройки > Клавиатура > Бързи клавиши.
 2. Забранете в т.ч. едносимволните в Поща и Календар.

Ако по-често ползвате мишката, отколкото клавиатурата, може да създадете жестове с мишка за всички изброени по-горе команди. Щракнете тук, за да научите как да добавите нови жестове с мишка.