Бързи клавиши на пощата

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски 简体中文

Използването на бързи клавиши е страхотен начин за ускоряване на начина на работа. Едносимволните бързи клавиши осигуряват още по-голяма бързина и по-малко движения с пръсти за достигане на съответните клавиши.

Може да прегледате и редактирате бързите клавиши на пощата от Настройки > Клавиатура > Поща.

Налични бързи клавиши:

 • N — съставяне на ново писмо
 • R — отговаряне на писмо
 • Shift +R — отговаряне на всички податели
 • F — препращане на писмо
 • Ctrl + Enter — изпращане на писмо
 • Delete — изтриване на писмо
 • + Delete — окончателно изтриване на писмо
 • K — отбелязване на писмо като прочетено
 • Shift + K — отбелязване на писмо като нечетено
 • J — отбелязване на писмо като нежелано
 • Shift + J — отбелязване на писмо като желано
 • M — отбелязване на преписка като прочетена
 • Shift + M — отбелязване на преписка като нечетена
 • E — показване на писмата от подателя
 • T — показване на писмата по преписка
 • G — отбелязване на писмо като прочетено и преминаване към следващо нечетено

Освен това може да създадете собствени бързи клавиши за следните команди:

 • Преместване на писмо в Архиви
 • Възстановяване на писмо от Архиви
 • Следващо нечетено
 • Предишно нечетено
 • Отбележи всички като прочетени
 • Добави нов пощенски профил
 • Покажи в текстов вид
 • Покажи в HTML вид
 • Настройки на пощата

За да забраните едносимволните бързи клавиши в Поща и Календар:

 1. Преминете към Настройки > Клавиатура > Бързи клавиши.
 2. Забранете в т.ч. едносимволните в Поща и Календар.

Ако по-често ползвате мишката, отколкото клавиатурата, може да създадете жестове с мишка за всички изброени по-горе команди. Щракнете тук, за да научите как да добавите нови жестове с мишка.