Списъци

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Какво представляват списъците?

Пощенските списъци са колекции от адреси за е-поща, които се използват за изпращане на едно и също писмо до множество получатели. Поща на Vivaldi разпознава този вид писма и автоматично ги обединява в папка със списъци. Може също така да създавате свои собствени списъци от даден подател.

Списъци Важни и Други

Създадените от вас списъци ще бъдат включени в папка със списъци Важни в панел Поща. Автоматично създадените списъци фабрично ще бъдат включени в папка Други. Може да премествате списъци между папките, като:

 1. Щракнете с десен върху пощенски списък, който искате да преместите в панел Поща;
 2. Изберете Премести във Важни/Премести в Други.

Създаване на нов списък

За да създадете пощенски списък с писма от един и същ подател:

 • Отворете едно от неговите писма;
 • Щракнете с десен върху заглавката на писмото;
 • Изберете Приеми за пощенски списък.

Или:

 • Щракнете с десен върху едно от неговите писма в списъка с писма;
 • Изберете Подател > Приеми за пощенски списък.

В главната папка Списъци на панел Поща ще бъде създадена папка с всички негови писма.


Редактиране на списък

За да обновите сведенията на пощенски списък:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Списъци;
 2. Изберете пощенския списък, който искате да редактирате;
 3. Направете промените.

Промените ще бъдат записани автоматично.

Може да редактирате името на автоматично генерираните списъци и името и подателя в ръчно създадените списъци.


Изтриване на списък

За да изтриете пощенски списък:

Вариант 1

 1. В панел Поща щракнете с десен върху пощенския списък, който искате да изтриете.
 2. Изберете Премахни.

Вариант 2

 1. Преминете към Настройки > Поща > Списъци;
 2. Изберете пощенския списък, който искате да изтриете;
 3. Щракнете върху бутон за изтриване Изтриване на списъка под списъка;
 4. Щракнете върху Изтрий отново, за да потвърдите решението.