Филтри

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски 简体中文

Какво представляват филтрите?

Филтрите са правила, които може да зададете в пощенския клиент или в пощенския сървър, за да филтрирате писма въз основа на зададени от вас критерии. Те са отличен начин за организиране на пощенската кутия.

В Поща на Vivaldi може да получите достъп до филтрираните писма от папка Филтри на панел Поща.


Създаване на нов филтър

За да създадете нов филтър в Поща на Vivaldi:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Филтри и действия.
 2. Щракнете върху  Добавяне на филтър.
 3. Дайте име на филтъра.
 4. Определете критериите за филтриране.
  Може да създадете филтър за писма, съвпадащи с определени ключови думи, и/или да използвате темата, подателя, получателя и адресите за е-поща в ЯК, за да ги филтрирате.
 5. Щракнете върху Добави към търсенето.
 6. Щракнете върху Добави действието и определете какво трябва да се случи с писмата, отговарящи на критериите на филтъра.
  Може да добавите/премахнете етикети, да отбележите писмата като прочетени или нежелани и да ги архивирате.
 7. Щракнете върху Добави филтъра.

Записване на търсене като филтър

За да запишете търсене в Поща на Vivaldi като филтър:

 1. Извършете търсене в полето за търсене над списъка с писма;
 2. Щракнете върху Запиши отдясно на сведенията от търсене в списъка с писма, под полето за търсене.

Създаване на нов филтър в пощенски сървър

При повечето доставчици на услуги за електронна поща също така може да създадете филтри в сървъра. За да научите повече за създаването на филтри в уебпощата, разгледайте помощната страница тук. За да създадете филтри в сървърите на други доставчици на услуги за електронна поща, моля, вижте тяхната помощна документация.


Редактиране на филтър

За да редактирате филтър:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Филтри и действия;
 2. Изберете филтър, който искате да обновите;
 3. Направете промените;
 4. Щракнете върху Запиши.

За да преименувате само филтър:

 1. Бавно щракнете двукратно върху филтъра в панел Поща;
 2. Променете името;
 3. Натиснете Enter или се съсредоточите върху нещо друго в браузъра.

Изтриване на филтър

Има няколко начина за изтриване на филтър.

Вариант 1:

 1. Отворете папката с филтри в панел Поща;
 2. Щракнете върху Изтрий отдясно на сведенията от търсене над списъка с писма.

Вариант 2:

 1. Щракнете с десен върху име на филтър в панел Поща;
 2. Изберете Изтрий филтъра.

Вариант 3:

 1. Преминете към Настройки > Поща > Филтри и действия;
 2. Изберете филтър, който искате да изтриете;
 3. Щракнете върху бутон за изтриване Изтриване на филтъра под списъка с филтри.