Филтри в уебпощата

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Português 简体中文

Филтрите са добър начин за автоматично организиране на вашата пощенска кутия. В уебпоща на Vivaldi може да създавате филтри, например за преместване на входящи писма в определена папка, за отговор с предварително зададено писмо или за задаване на флаг към писмото.

Създаване на филтри

За да създадете филтър:

 1. Преминете към Настройки > Филтри;
 2. Щракнете върху Създай в менюто над сведенията на филтъра;
 3. Добавете име на филтъра, изберете обхвата, съставете правило и определете какъв вид действие трябва да бъде изпълнено;
 4. Щракнете върху Запис.

Когато филтрирате по адрес за е-поща, не забравяйте да използвате пълния адрес за е-поща ([email protected]), а не само домейна (@poshta.com).

Създаване на филтър от писмо

За да създадете филтър от получено писмо:

 1. Отворете писмото;
 2. Щракнете върху Още в менюто над писмото и изберете Използвай за нов филтър;
 3. Добавете име, прегледайте правилата и определете какъв вид действие трябва да бъде изпълнено;
 4. Щракнете върху Запис.

Създаване на нов набор с филтри

За да добавите нов набор с филтри или да управлявате съществуващи набори с филтри:

 1. Преминете към Настройки > Филтри;
 2. Щракнете върху бутона в меню меню с 3 точки над списъка с филтри и изберете Действия > Добавяне на набор филтри;
 3. Дайте име на новия набор с филтри и определете дали искате:
  1. да бъде празен от самото начало;
  2. да преместите в него филтри от съществуващ набор; или
  3. да качите филтри от файл.
 4. Щракнете върху Запис.

Управление на филтрите

За да забраните филтрите (например автоматичен отговор при отпуск):

 1. Преминете към Настройки > Филтри;
 2. Изберете филтъра;
 3. Изключете Включен филтър.

За да изтриете филтър:

 1. Преминете към Настройки > Филтри;
 2. Изберете филтъра;
 3. Щракнете върху Изтрий в менюто над сведенията на филтъра.