Задаване на календара на уебпощата на Vivaldi в календарни клиенти

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Винаги може да получите достъп до своя календар от всеки браузър на https://webmail.vivaldi.net/ > Календар, но може да зададете своя профил и в настолен календарен клиент или в календарно приложение в мобилното устройство.

Съществуват множество различни календарни клиенти. За да добавите вашия профил във Vivaldi към календарен клиент по ваш избор, следвайте инструкциите на клиента за добавяне на нов профил.

Добавяне на вашия профил във Vivaldi към Календар на Vivaldi

Прегледайте помощните страници за календар на Vivaldi, за да научите повече за вградения в браузъра календарен клиент, Календар на Vivaldi.

За да добавите вашия профил във Vivaldi към Календар на Vivaldi:

 1. Уверете се, че Разреши Поща, Календар и Канали е разрешено в Настройки > Общи > Работоспособни възможности.
 2. Преминете към Настройки > Календар > Календарни профили.
 3. Щракнете върху  Добави профил.
 4. Изберете Календар на Vivaldi.net.
 5. Щракнете върху Напред.
 6. Дайте название на профила.
 7. Напишете вашия адрес за е-поща във Vivaldi в поле Потребител и вашата парола за вписване в поле Парола.
 8. Щракнете върху Напред.
 9. Изберете кои календари искате да сверявате с календара на Vivaldi.
 10. Щракнете върху Запиши профила.

Добавяне на вашия профил във Vivaldi към други календарни клиенти

Ако календарният клиент (или приложение), който сте избрали, поддържа CalDAV, може да добавите календара на вашия профил във Vivaldi към него.

За да добавите вашия профил във Vivaldi:

 1. Следвайте инструкциите на календарния клиент/приложение за добавяне на нов профил.
 2. Ако се поддържа, използвайте настройката за автоматично откриване в клиента. Когато бъдете подканени, напишете вашия адрес за е-поща във Vivaldi вашето_име_на_потребител@vivaldi.net и паролата за вписване.
 3. В случай че няма настройка за автоматично откриване и трябва да конфигурирате профила ръчно, използвайте следната информация:
  • Сървър CalDAV — calendar.vivaldi.net
  • Порт на сървъра — 443
  • Път към сървъра — /calendars/вашето_име_на_потребител@vivaldi.net. В зависимост от клиента може да се наложи да напишете името на потребител с малки букви.

Календарът на уебпощата на Vivaldi поддържа календарни събития (vEVENT), както и задачи/напомняния (vTODO). vJOURNAL не се поддържа.