Шифроване на пощата

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски 简体中文

Разрешаване на шифроването

Ако искате да изпращате и получавате шифровани писма.

 1. Преминете към Настройки > Настройки > Криптиране;
 2. Разрешете:
  • Включи криптиране и подписване на писма;
  • Включи верификация на подписи в писма;
  • Включи декриптиране на писма.

Създаване на ключове PGP

За да създадете нов ключ:

 1. Преминете към Настройки > Ключове PGP;
 2. Щракнете върху Създай в менюто над сведенията за ключа;
 3. Изберете между 2048- и 4096-битов размер на ключа;
 4. Задайте парола на ключа;
 5. Щракнете върху Запис.

Моля, имайте предвид, че тъй като ключовете PGP се съхраняват на нашите сървъри, шифроването в уебпощата на Vivaldi не е пълно шифроване от край до край. За шифроване от край до край препоръчваме да настроите своя профил в пощенски клиент, който поддържа PGP.


Внасяне на ключове

За да внесете ключове:

 1. Преминете към Настройки > Ключове PGP;
 2. Щракнете върху Импорт в менюто над сведенията за ключа;
 3. Щракнете върху Преглед, за да намерите файла в компютъра;
 4. Щракнете върху Внеси.

Изнасяне на ключове

За да изнесете ключовете:

 1. Преминете към Настройки > Ключове PGP;
 2. Щракнете върху Експорт в менюто над сведенията за ключа;
 3. Изберете дали искате да изнесете:
  1. Експорт само на публични ключове,
  2. Експорт на секретни ключове.

Споделяне на публични ключове

Преди да започнете да провеждате шифровани дискусии по е-поща с вашите контакти, внесете файла с техните публични ключове, както е описано по-горе, или споделете своите публични ключове помежду си по е-поща:

 1. Съставяне на ново писмо;
 2. В дял Настройки и прикачени файлове отдясно разрешете Прикачи моя публичен ключ;
 3. Изпращане на писмото;
 4. Когато получите обратно писмо с публичния ключ на вашия контакт, щракнете върху Импорт след „Писмото съдържа прикачени ключове PGP“.

Изпращане и четене на шифровани писма

Когато съставяте писмо, в дял Настройки и прикачени файлове отдясно, поставете отметки пред:

 • Подпиши цифрово това писмо (пита за паролата на ключа), и/или
 • Криптирай това писмо.

Когато получите шифровано писмо, въведете паролата на своя шифроващ ключ, за да видите съдържанието.

В Настройки > Настройки > Криптиране може да определите колко време да бъде действителна паролата, преди да се наложи да я въведете отново.