Контакти

This post is also available in: English Русский Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Услугата за уебпоща на Vivaldi съдържа пълноценно решение за обслужване на вашите контакти.

За да прегледате контактите в уебпощата на Vivaldi:

 1. Впишете се във вашия профил във Vivaldi на webmail.vivaldi.net;
 2. В лявата част на прозореца щракнете върху Контакти в менюто.

Добавяне на нови контакти

За да добавите нов контакт:

 1. Щракнете върху Създай в менюто над изгледа на контакта;
 2. Попълнете сведенията на контакта;
 3. Щракнете върху Запис.

За да добавите някого, който ви е изпратил писмо:

 1. Отворете изпратено от него писмо;
 2. Щракнете върху името/е-поща на подателя;
 3. Изберете Добави в адресната книга.

Редактиране на контакти

За да редактирате контакт:

 1. Изберете контакта в списъка с контакти;
 2. Щракнете върху Редактирай под сведенията на контакта;
 3. Направете промените;
 4. Щракнете върху Запис.

Изтриване на контакти

За да изтриете контакт:

 1. Изберете контакта в списъка с контакти;
 2. Щракнете върху Изтрий в менюто над сведенията на контакта.

Внасяне на контакти

За да внесете контакти от файл vCard или CSV в компютъра:

 1. Щракнете върху Импорт в менюто над изгледа на контакта;
 2. От Импорт от файл щракнете върху Преглед и намерете файла;
 3. Изберете групата с контакти, към която искате да добавите новите контакти;
 4. Щракнете върху Импорт.

Изнасяне на контакти

За да изнесете всички контакти:

 1. Щракнете върху Експорт в менюто над изгледа на контакта.
 2. Запишете файла vCard в компютъра.

За да изнесете само някои от контактите:

 1. Изберете контактите, като щракнете върху Избери > Селекция над списъка с контакти и поставете отметки пред контактите, които искате да изнесете.
  Или задръжте натиснат Shift или Ctrl и щракнете върху контактите, които искате да изнесете;
 2. Щракнете върху малката стрелка до Експорт в менюто над изгледа на контакта;
 3. Изберете Експортиране на избраното;
 4. Запишете файла vCard в компютъра.

Споделяне на контакти

За да споделите контакт чрез е-поща:

 1. Изберете контакта;
 2. Щракнете върху Още > Препращане на vCard в менюто с изглед на контакта;
 3. Съставете писмото и изпратете сведенията на контакт като прикачване.

За да споделите контакт чрез код QR:

 1. Изберете контакта;
 2. Щракнете върху Още > QR код в менюто с изглед на контакта;
 3. Сканирайте кода QR с телефона.

Добавяне, редактиране и изтриване на група с контакти

Добавяне на нова група с контакти

За да създадете нова папка за вашите контакти:

 1. Щракнете върху бутона в меню меню с 3 точки над списъка с групи и изберете Добави група.
 2. Дайте име на новата група.
 3. Щракнете върху Запис.

Редактиране на групи с контакти

За да преименувате група:

 1. Щракнете върху бутона в меню меню с 3 точки над списъка с календари и изберете Преименувай групата.
 2. Променете името;
 3. Щракнете върху Запис.

Изтриване на групи с контакти

 1. Щракнете върху бутона в меню меню с 3 точки над списъка с групи и изберете Изтрий групата.
 2. Потвърдете, като щракнете върху Изтрий.

Сверяване на контакти

За да сверите вашите контакти с други клиенти чрез CardDAV:

 1. Уверете се, че контактите, които искате да сверите, са в група „Vivaldi.net (imenapotrebitel’s addressbook)“.
 2. Следвайте инструкциите на клиента за добавяне на нов профил;
 3. Използвайте пълния адрес за е-поща на Vivaldi, [email protected], като име на потребител;
 4. Когато бъдете попитани за адреса на CardDAV, добавете следното:
  https://calendar.vivaldi.net/addressbooks
  или ако горната препратка не работи, опитайте с пълен път до папката, който е
  https://calendar.vivaldi.net/addressbooks/[email protected]/default
  Уверете се, че сте заменили IMENAPOTREBITEL в горния адрес с името на потребител на вашия профил.

Настройки на контактите

Може да нагласите контактите в Настройки > Настройки > Контакти. Там може да промените настройки като:

 • адресна книга по подразбиране;
 • подреждане;
 • брой контакти на страница;
 • и др.

Не забравяйте да запишете направените промени.