Лента на състоянието

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português Português 简体中文

Какво се намира в лентата на състоянието?

Лентата на състоянието на Vivaldi се намира отдолу на прозореца на Vivaldi и позволява да:

Лента на състоянието в браузър Vivaldi с всички нейни бутони.
 • Показвате или скривате лентата на  чекмеджето. С Ctrl + щракване включвате/изключвате плаващо чекмедже.
 • Включвате/изключвате режим прекъсване.
 • Преминавате към Свер.
 • Проверявате състоянието на пощата за нови писма, състоянието на съединението с профилите и дневниците.
 • Проверявате календара за състоянието на предстоящи събития, съединението с профилите и дневниците.
 • Виждате текущото състояние на страницата. Например: „Обработване на заявката“, „Изчакване на“, „Съединяване“, „Установяване на защитено съединение“.
  Ако посочите препратки в страниците, адресите зад тях ще бъдат показани в лентата на състоянието.
 • Правите снимка на страницата с помощта на прихващане на страници.
 • Показвате множество раздели един до друг в един и същ прозорец с помощта на поделяне на раздели.
 • Посочвате дали картините да се показват в страниците или не, или дали да се показват само кешираните картини. Също така определяте дали анимациите да се пускат многократно, само веднъж или никога.
 • Чрез  ефекти в страницата получавате специфични възможности на страницата.
 • Задавате увеличаване на страницата с помощта на плъзгача за увеличаване на страницата. Може да го замените на бутони в Настройки > Облик > Облик на прозореца > Заменяй плъзгачите с бутони.
 • Пускате брояч, задавате аларма или просто проверявате часа чрез часовника в лентата на състоянието.

Нагласяване на лентата на състоянието

За да преместите бутон в лентата на състоянието, задръжте натиснат Ctrl/ и влачете бутона на друго място. Или отворете редактора на лентата с инструменти и пренаредете, добавете и премахнете бутони, без да използвате клавиш модификатор.

Всеки бутон в лентата на състоянието може да бъде премахнат, като щракнете с десен върху него > Редактирай > Премахване от лентата.

За да нулирате промените щракнете с десен върху бутон > Редактирай > Занули фабрично лентата. В случай че сте премахнали всички бутони, преминете към Настройки > Облик > Облик на прозореца > Нагласяване на лентите > Занули лентата на състоянието.


Скриване на лентата на състоянието

За да скриете лентата на състоянието или да я покажете отново:

 • Преминете към Настройки > Облик > Лента на състоянието, за да определите дали да е:
  • показана винаги;
  • с насложени сведения;
  • скрита винаги.
 • Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Изглед >  Покажи лентата на състоянието.
 • Напишете „Лента на състоянието“ в Бързи команди.
 • Използвайте бързия клавиш Ctrl+Shift+S/⌘ /, за да превключите разгъването.
 • Създайте жест с мишка за действието.