Режим прекъсване

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Polski Português 简体中文

Режим прекъсване позволява да спрете интернет и да се съсредоточите върху нещо друго, докато не станете готови да се върнете. Разрешаването на режим прекъсване заглушава и спира звук и клипове HTML5, скрива всички раздели чекмеджето и друго съдържание, оставяйки екрана празен.

Прозорец на Vivaldi с разрешен режим прекъсване

Разрешаване на режим прекъсване

За да включите режим прекъсване:

Когато разрешите режим прекъсване, ще се появи изскачащо пояснително известие с кратко описание на възможността и настройка за редактиране на бързия клавиш (лентата на състоянието трябва да е видима). За да затворите известието, щракнете извън изскачащия прозорец. В случай че не искате да виждате известието в бъдеще, поставете отметка пред Повече не показвай.


Забраняване на режим прекъсване

За да се върнете към това, което правите:

  • Щракнете върху бутона бутон за подновяване Прекратяване на прекъсването в средата на страницата;
  • Щракнете върху бутона бутон за подновяване Прекратяване на прекъсването в лентата на състоянието;
  • Използвайте бързия клавиш Ctrl+. / ⌃.;
  • Напишете „Режим прекъсване“ в Бързи команди;
  • Използвайте същия жест с мишка, който сте задали за включване на режим прекъсване.

За да предотвратите случайно преминаване към режим прекъсване, премахнете бутона бутон за задържане Прекъсване от лентата на състоянието. За да направите това:

  1. Щракнете с десен върху бутона.
  2. Изберете Редактирай > Премахни от лентата от контекстното меню.

Може да прочетете повече за нагласяването на лентите с инструменти тук.

За да премахнете бързия клавиш:

  1. Преминете към Настройки > Клавиатура > Прозорец.
  2. Посочете записа Режим прекъсване.
  3. Щракнете върху Изчистване на клавиша, който ще се появи отдясно.